Znalezienie idealnej formy organizacji Znalezienie idealnej formy organizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Znalezienie idealnej formy organizacji

Przy projektowaniu organizacji jest więc rzeczą zasadniczej wagi znalezienie idealnej formy organizacji, w której znalazłyby odzwierciedlenie podstawowe cele przedsiębiorstw. Konieczne jest więc wykreślenie nie tylko podstawowych linii podziału pionowego przedsiębiorstwa, odzwierciedlających samą ideę zarządzania (np. centralizacja uprawnień lub podział na półautonomiczne wydziały branżowe lub terytorialne), lecz również linii uprawnień kierowników w całej strukturze organizacyjnej. Tak jak i innych form planowania, schematu organizacyjnego nie można uważać za niezmienny, będzie podlegał ciągłym zmianom. Niemniej jednak stanowi on rodzaj standardowego zarysu umożliwiającego osobom odpowiedzialnym za zarządzanie przedsiębiorstwem porównanie organizacji istniejącej z planowaną i wprowadzenie zmian, gdy zaistnieje konieczność.

Osoby sporządzające taki idealny wzorzec muszą znać najnowsze metody stosowane w tej dziedzinie, umieć wyszukać charakterystyczne cechy każdej komórki uwzględnionej w schemacie oraz dokładnie sprecyzować, czego wymaga się na każdym stanowisku. Planowanie struktury organizacyjnej powinno być poparte stałym badaniem teoretycznych podstaw organizacji. Istnieje niebezpieczeństwo, że decentralizacja uprawnień może stać się takim fetyszem, że kierownictwo przedsiębiorstwa nie zauważy konieczności scentralizowania strategii i niezbędnej kontroli. Może dojść i do takiej sytuacji, że określi się limit zatrudnienia, jednocześnie rozbudowując nadmiernie szczeble organizacyjne, co w rezultacie przyniesie zmniejszenie wydajności pracy.

Leave a Reply