ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI

Stosowanie w praktyce polityki doskonalenia kadry kierowniczej wynika ze zrozumienia choćby samego tylko znaczenia danego rodzaju mają wpływ na wynagrodzenie i które jednocześnie pozwalają określić różnice między poszczególnymi stanowiskami.

Pozytywne wyniki stosowania programu oceny pracy zależą w dużym stopniu od tego, ile uwagi poświęca mu naczelna dyrekcja. Właściwe wynagrodzenie kierowników nie jest sprawą prostą w żadnym przedsiębiorstwie i najlepszym sposobem osiągnięcia dobrych rezultatów jest złożenie odpowiedzialności za ogólny nadzór nad pensjami kierowników na barki komisji składającej się z kierowników najwyższego szczebla. Problem ten jest bardziej skomplikowany, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Zróżnicowanie wynagrodzenia osób odpowiedzialnych bezpośrednio wobec naczelnego dyrektora wymaga oczywiście stałej uwagi rady nadzorczej. Z drugiej strony, podwładni kierowników najwyższego szczebla i coraz niższych szczebli powinni znajdować się stale w centrum uwagi komisji powołanej na najwyższym szczeblu. Jednakże powiązanie pracy tych dwóch grup często jest trudne.

Techniki oceny. Najczęściej stosuje się cztery metody oceny pracy21. W stosunkowo małych przedsiębiorstwach szeroko stosuje się określanie rangi stanowiska i klasyfikowanie stanowisk. Pierwsza z tych metod polega na właściwie luźnym, nie ujętym w jakieś schematy badaniu księgi służb przez powołaną komisję, na obserwacji stanowisk pracy, na odnotowaniu pewnej liczby elementów, które będą przedmiotem porównania, a następnie na określeniu rangi stanowiska w zależności od stopnia złożoności wymagań. Stosując drugą metodę należy rozpocząć od ogólnego podziału stanowisk na takie służby jak: inżynieryjna, administracyjna lub produkcyjna, określić potrzebne kwalifikacje, a następnie dokonać dalszego podziału pracy wewnątrz każdej grupy.

Leave a Reply