ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI CZ. II ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI CZ. II

Powszechnie stosowana metoda punktacji opiera się o skalę ocen pracy. Niezbędne tu jest wyskalowanie każdego elementu będącego przedmiotem. pomiarów każdy z nich trzeba uzupełnić częścią opisową tak, aby oceniający mógł skorzystać z tych materiałów przy przyznawaniu odpowiedniej ilości punktów każdemu elementowi. Czwarta metoda porównywania czynników polega na wybraniu tych elementów pracy, od których zależy wysokość pensji. Następnym etapem jest określenie w pieniądzu wartości każdego elementu. Komisja bada listę najważniejszych stanowisk w porównaniu z przypadającymi na nie płacami i określa, jaka część danej płacy przypada na każdy wyodrębniony element. Suma opinii członków komisji daje ogólną ocenę każdego elementu wspólnego dla wszystkich stanowisk, które mają być oceniane.

Wszystkie te metody nie są wolne od subiektywizmu. Zarówno typując elementy do badań, jak i te, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości plac, określając znaczenie tych czynników i porównując stanowiska na podstawie tych wyników, przedsiębiorstwo opiera się właściwie na danych szacunkowych. Jednak badania takie są pomocne przy ustalaniu odpowiedniego zróżnicowania płac, zwłaszcza dla kierowników niższego i średniego szczebla. Ze względu na to, że na podstawie empirycznych danych obliczono już średnie różnice w płacach naczelnego kierownictwa w różnych gałęziach przemysłu może byłoby wskazane rozpocząć ocenę pracy od stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.

Leave a Reply