Znaczenie okresowych ocen pracy Znaczenie okresowych ocen pracy - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Znaczenie okresowych ocen pracy

Należy podkreślić wielkie znaczenie okresowego weryfikowania ocen. Oceny czasami mogą odbiegać od rzeczywistości. Po pierwsze, zakres odpowiedzialności osoby zajmującej dane stanowisko może szybko się zmienić na przykład wskutek modyfikowania jej pracy. Pracownicy zajmujący dane stanowiska różnią się od siebie wiekiem, doświadczeniem, wydajnością pracy, chłonnością umysłu, a ich zwierzchnicy mają tendencje do wprowadzenia różnego rodzaju zmian stosowanie do tych właściwości.

Drugi czynnik dotyczy sprawy zupełnie zasadniczej. Przypuśćmy, że przedsiębiorstwo przy ustaleniu wysokości płac bierze pod uwagę takie cechy kierowników jak doświadczenie, poziom umysłowy i wykształcenie, umiejętność wpływania na ludzi, wyobraźnię, umiejętność wykonywania pracy twórczej oraz zdolności do ponoszenia odpowiedzialności za decyzje finansowe. Na przykład kierowanie zbytem w fabryce samochodów było czymś zupełnie innym w roku 1958 niż w latach 1945-53. Osoba, zajmująca to stanowisko obecnie musi wykazać się niewątpliwie większą zdolnością do pracy koncepcyjnej, większą wyobraźnią oraz lepiej umieć wpływać na ludzi niż poprzednio. Czynniki te więc odgrywają obecnie dużo większą rolę. Takie zmiany niewątpliwie wpłyną na wyższą ocenę stanowiska, gdyż obecnie praca na tym stanowisku w dużo większym stopniu niż kiedyś przyczynia się do wykonywania zadań przedsiębiorstwa.

Leave a Reply