Zmiany organizacyjne a reorganizacja Zmiany organizacyjne a reorganizacja - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zmiany organizacyjne a reorganizacja

Poza koniecznością reorganizacji z ważnych przyczyn struktura organizacyjna wymaga drobnych lecz ciągłych zmian po prostu po to, aby nie doprowadzić do jej skostnienia. Niektórzy dyrektorzy zdając sobie sprawę z tego, że organizacja musi być jednostką „żywą” z rozmysłem przeprowadzają zmiany organizacyjne, aby przyzwyczaić do tego swoich podwładnych.

Za takim stanowiskiem przemawia bardzo wiele. Ludzie obserwujący ciągłe zmiany akceptują ich konieczność unika się w ten sposób demoralizacji personelu, co jest nieuniknione przy raptownym wprowadzaniu zmian. Z drugiej strony, zbyt wiele zmian w organizacji zagraża podstawowym motywom postępowania ludzkiego— dbałości o stanowisko i poczuciu bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo, które stale wprowadza zasadnicze zmiany organizacyjne, może tak obniżyć morale grupy kierowniczej i podległych jej pracowników, że przyniesie to wiele szkód, spowoduje utratę kluczowego personelu i odbije się niekorzystnie na efektywności działania.

Zmiany należy więc wprowadzać unikając obydwu tych skrajności, dbać o to, aby pobudzały a nie obniżały morale pracowników i wydajność pracy. Będzie to zależeć od jakości kierownictwa w organizacji oraz od zaufania, jakim darzy je personel od efektywności informacji, gdyż ludzie obawiają się zmian, których nie rozumieją lub też nie wiedzą, jaki wpływ będą miały na ich pracę. Kierownicy przedsiębiorstw nie doceniają często, że ich podwładni są skłonni zastosować się do zmian organizacyjnych, które zostaną przez nich uznane za właściwe z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa. Jeśli w wyniku reorganizacji zostaje naruszona dobra atmosfera, winę należy przypisać brakowi podstaw do reorganizacji lub błędnemu pojmowaniu jej celowości, niewłaściwie skonstruowanemu planowi reorganizacji lub nieodpowiednim kwalifikacjom kadry kierowniczej.

Leave a Reply