ZŁE STRONY PRACY KOMISJI ZŁE STRONY PRACY KOMISJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ZŁE STRONY PRACY KOMISJI

Powoływanie komisji kryje w sobie pewne niebezpieczeństwo. Ujemne strony działania komisji są tak szeroko znane w praktyce, że wielu kierowników unika ich powoływania. W przedsiębiorstwach krążą ujemne opinie o komisjach, a między innymi i taka, że każda komisja: „składa się z ludzi niekompetentnych, dobranych na siłę, aby podjąć niepotrzebną decyzję”.

Strata czasu i koszty. Nakłady na działalność komisji zarówno w czasie, jak i w gotówce mogą sięgać znacznych rozmiarów. Komisja może stworzyć warunki, w których konieczne będzie przebywanie znacznych odległości do miejsca spotkań. Podczas spotkania każdy członek ma prawo żądać wysłuchania go, przedyskutowania jego punktu widzenia, ma prawo zbadać punkt widzenia innych oraz rozważyć wspólny punkt widzenia w celu osiągnięcia porozumienia grupy, co na ogół następuje po dłuższych naradach. Rzadko zdarza się, aby ludzie wyrażali się w sposób zwięzły i jasny, jak robią to na piśmie „głośne myślenie”, które jest normalnym zjawiskiem, stanowi stratę czasu dla tych, którzy go muszą słuchać. Jeśli komisja musi wydać jednomyślną lub prawie jednomyślną decyzję, dyskusja i omawianie spraw z reguły przeciąga się w czasie. Ponadto, jeśli decyzja może być podjęta szybko lub jeśli jednomyślna decyzja jest w ogóle możliwa, powoływanie komisji może okazać się w ogóle niepotrzebne.

Straty finansowe wynikające z długich dyskusji komisyjnych mogą być bardzo wysokie. Należy pamiętać nie tylko o kosztach będących wynikiem straty czasu dyrektorów (które dla dyrektora zarabiającego 25 tys. dolarów rocznie wynoszą około 15 doi. za godzinę), lecz również o stratach dla przedsiębiorstwa wynikających z nieobecności dyrektora na jego miejscu pracy.

Leave a Reply