Zestawy testów psychologicznych Zestawy testów psychologicznych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zestawy testów psychologicznych

Powodzenia nie zapewnia również zastosowanie zestawu testów. Zestawy te stosować można w dwojaki sposób: wybierając grupę testów, którymi bada się danego kandydata, lub badając identycznymi testami kandydatów we wszystkich typach przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o kandydatów na stanowiska kierownicze, psycholog przemysłowy mógłby sobie pogratulować sukcesu, gdyby potrafił stworzyć zestaw testów, przy pomocy których można by badać kandydatów na te stanowiska zestaw taki miałby bowiem zastosowanie we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, gdyż wszyscy kierownicy wykonują podobne funkcje. Jednak ze względu na brak pełnej znajomości cech potrzebnych do efektywnego zarządzania zestaw taki nąprawdopodobniej nie spełniłby swojego zadania 5.

Z powyższych rozważań można jeszcze wyciągnąć wniosek, iż konieczne jest utrzymywanie wśród kierowników przekonania, że nie rhu- szą poddawać kandydatów badaniom testowym. Przedsiębiorstwa mogą jednak stworzyć efektywne programy doskonalenia kadr kierowniczych na podstawie propozycji zawartych w następnym paragrafie.

Leave a Reply