Zawodowy członek rady nadzorczej Zawodowy członek rady nadzorczej - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zawodowy członek rady nadzorczej

Włączenie do rady nadzorczej osób z zewnątrz powinno być aprobowane, co może okazać się trudnym problemem, gdy w radzie uczestniczy za mała liczba pracowników przedsiębiorstwa. W zależności od wielkości spółek i złożoności występujących w niej problemów należy uwzględnić udział w radach kluczowych kierowników wyższego szczebla, odpowiedzialnych za najważniejsze odcinki działalności przedsiębiorstwa. Tak jak punkt widzenia człowieka z zewnątrz może być potrzebny, aby nadać polityce spółki szersze horyzonty oraz pomóc znaleźć najlepsze rozwiązania, równie pożądane jest, aby pewna liczba członków rady pochodziła spośród pracowników przedsiębiorstwa znających jego działalność.

Zawodowy członek rady nadzorczej. Oprócz podnoszenia efektywności rady nadzorczej przez wprowadzenie osób z zewnątrz, odpowiednio dobranych z punktu widzenia ich umiejętności i stosunku do stawianych przed nimi zadań, czyni się próby szerszego zatrudniania zawodowych członków rad. Zawodowy członek rady nadzorczej jest to osoba, która poświęca cały lub większość swojego czasu na pracę w radach nieraz kilku przedsiębiorstw nie konkurujących z sobą nie zajmuje on poza tym stanowiska kierownika wyższego szczebla w żadnym z tych przedsiębiorstw, a wynagradzany jest pensją przez każdą z tych spółek. Praktykę tę od dawna stosuje się w Wielkiej Brytanii, gdzie często spotyka się doświadczonego przemysłowca lub osobę o wolnym zawodzie będącą członkiem 5 lub 6 rad nadzorczych, z których każda płaci mu od 5 000 do 10 000 dolarów rocznie.

Leave a Reply