Zatrudnianie kierowników kluczowych z zewnątrz Zatrudnianie kierowników kluczowych z zewnątrz - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zatrudnianie kierowników kluczowych z zewnątrz

Przyczyny zatrudniania kierowników kluczowych z zewnątrz przedsiębiorstwa już omówiliśmy. Gdy kierownictwo przedsiębiorstwa widzi perspektywę działania z grupą ludzi na stanowiskach kierowniczych, niezadowolonych, nie mających widoków na przyszłość i wpadających w apatię ze względu na to, że nie zostali wybrani na wakujące stanowiska, aby uniknąć takiej sytuacji, często rekrutuje się kluczowego kierownika z zewnątrz, mimo że jego kwalifikacje może wcale nie przewyższają kwalifikacji pracowników zakładu, kandydujących na kierownicze stanowiska.

Zatrudnianie kierowników kluczowych z zewnątrz ma wiele innych stron dodatnich. Kandydata z zewnątrz można uznać za lepszego od konkurentów z wewnątrz przedsiębiorstwa, gdyż ma więcej niż oni potrzebnych przedsiębiorstwu zalet. Wiele przedsiębiorstw przechodzi na przykład przez taki okres rozwoju, kiedy pewien rodzaj działalności znajduje się w zastoju i wówczas trzeba skupić na niej energię i inwencję. W takich przypadkach kierownictwo przedsiębiorstwa prawie zawsze stara się zatrudnić nowego dyrektora z zewnątrz. Powołanie go spośród pracowników byłoby w tym przypadku niecelowe, gdyż właśnie oni doprowadzili działalność przedsiębiorstwa do stagnacji. Sytuację taką można było zaobserwować w wielu przedsiębiorstwach w latach dwudziestych naszego stulecia, kiedy to powstała konieczność zatrudnienia nowych kierowników zbytu, którzy by wyprowadzili przedsiębiorstwa z impasu i odpowiednio pokierowali nimi w okresie wzmożo- nej konkurencji. Podobne przyczyny spowodowały, że wiele przedsiębiorstw w XIX w. importowało pracowników produkcyjnych, a dziś przedsiębiorstwa zajmujące się aerodynamiką, elektroniką czy syntety- kami zatrudniają na kluczowych stanowiskach inżynierów z zewnątrz. Przyjmując ich do pracy bierze się pod uwagę takie ich zalety jak: zdolność przewidywania przez nich kierunków rozwoju, pomysłowość i stosowanie nowych metod pracy.

Tendencja do formalistycznego traktowania doskonalenia kadr kierowniczych

Polityka kadrowa, której założeniem jest rekrutacja kandydatów na kierowników w celu ich dalszego doskonalenia, aby mogli objąć_ kluczowe pozycje, jest stosunkowo nowa, lecz ma coraz to więcej zwolenników. Z pewnych względów stanowi ona „ostatnią deskę ratunku”, gdy inne metody rekrutacji okazują się niecelowe. Należy przypuszczać, że stosowanie tego rodzaju -praktyki opóźniło oczekiwanie na rozwój wiedzy o funkcjach kierowniczych oraz umiejętnościach rozpoznawania tych cech i wartości, które są konieczne dla sprawowania stanowisk kierowniczych. Zastosowanie metod naukowych w tych dziedzinach na pewno da lepsze rezultaty niż metoda prób i błędów stosowana powszechnie w ostatnich dziesięcioleciach.

Zainteresowanie się przedsiębiorców programami doskonalenia kierowników wynika z wielu względów. Wiele przedsiębiorstw zaniepokoił fakt dużej różnicy wieku między kierownikami niższego a wyższego szczebla zarządzania. Ten stan rzeczy przypisuje się przerwie w rekrutacji kandydatów na kierowników w latach trzydziestych. Trudności sięgają jednak głębiej. Jeszcze przedtem przedsiębiorstwa te opierały politykę kadrową na przyjmowaniu do pracy przypadkowych potencjalnych kandydatów na kierowników. Kierownictwa tych przedsiębiorstw nie zdawały .sobie sprawy, że stawianie na taką politykę było błędem.

Kierownictwa niektórych przedsiębiorstw zaczęły rozwijać metody doskonalenia kierowników dopiero wtedy, gdy zdały sobie sprawę z ich znaczenia i roli. Inne czekały na rozwój skutecznych metod doboru i szkolenia. Jeszcze inne przedsiębiorstwa zawiodły się w swoich nadziejach polegając tylko na rekrutacji kierowników ze źródeł zewnętrznych. Są oczywiście i teraz takie przedsiębiorstwa, które nadal zdobywają kierowników ze źródeł zewnętrznych, gdyż same nie potrafią doskonalić swojej kadry lub uznają szkolenie za zbyt kosztowne przedsięwzięcie czy też takie, które przyjmują kierowników przeszkolonych przez inne przedsiębiorstwa uważane za źródła potencjalnych kierowników. Kierownictwa tych przedsiębiorstw, zdając sobie z tego sprawę lub nie, narażają swoje firmy na poważne niebezpieczeństwa. Źródła przyszłej kadry kierowniczej mogą w każdej chwili wyschnąć. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że odpowiednio przeszkolone w przedsiębiorstwie kadry kierownicze będą reprezentować jednak wyższy po- żiom niż kierownicy przyjęci z zewnątrz i wówczas przedsiębiorstwo zatrudniające kierowników wyłącznie z zewnątrz znajdzie się w nie- , korzystnej sytuacji wobec swoich konkurentów. Po otrzymaniu takiej lekcji przedsiębiorstwa korzystające dotychczas z przeszkolonych gdzie indziej kadr kierowniczych powinny zrozumieć, że szkolenie przyszłych kierowników należy rozwijać u siebie.

Leave a Reply