Zasady zarządzania Zasady zarządzania - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zasady zarządzania

Ponieważ praca kierownika polega w dużym stopniu na przewodzeniu, jest rzeczą ważną, aby struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

– Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych pomagała w stworzeniu takich sytuacji, aby kierownik mógł przewodzić w sposób jak najbardziej operatywny. W tym sensie organizacja jest techniką przewodzenia. Jeśli z podziału uprawnień i ustalonej struktury wynika, że kierownik wydziału traktowany jest jako przywódca i że ułatwia mu się zadanie przewodzenia, przedsiębiorstwo osiągnęło bardzo ważny cel. Jeśli jednak kierownika wydziału obciąża się drobnymi sprawami lub jeśli rzeczywiste uprawnienia z dziedziny planowania, kierowania, doboru personelu i kontroli deleguje się pracownikom komórki sztabowej lub komórki podrzędnej, przedsiębiorstwo ogranicza operatywność swoich kierowników.

Nie jest dziełem przypadku, że schematy organizacyjne przedstawiane są na ogół graficznie jako piramidy. Już sam kształt piramidy sugeruje, że u szczytu każdego pionu, jak też u szczytu całości piramidy, znajduje się kierownik lub przywódca grupy. Ważne jest jednak nie narysowanie piramidy, ale podbudowanie funkcji przewodzenia. Delegowanie uprawnień oraz wzajemne powiązania muszą być takie, aby struktura 'organizacji czynnie wspierała pozycję kierowników jak przywódców.

Leave a Reply