ZASADY CENTRALIZACJI I DECENTRALIZACJI CZ. III ZASADY CENTRALIZACJI I DECENTRALIZACJI CZ. III - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ZASADY CENTRALIZACJI I DECENTRALIZACJI CZ. III

Szeroka decentralizacja uprawnień nie jest jednak hasłem, które można rzucać w „ciemno”. Nieraz wielkość i zakres działania wielu przedsiębiorstw może nie wymagać decentralizacji, a ujemne strony wynikające z braku jednolitości w polityce i inne ujemne strony decentra- lizacji mogą nawet spowodować, że decentralizacja wpłynęłaby ujemnie na działalność przedsiębiorstwa. Po wtóre, decentralizacja pociąga za sobą pewne koszty nawet w większych przedsiębiorstwach. Bowiem poza niebezpieczeństwem wynikającym z braku jednolitości polityki oraz problemami kontroli, powstają często realne koszty decentralizacji. W miarę rozszerzenia decentralizacji uprawnień kierownik staje się coraz bardziej dyrektorem małego przedsiębiorstwa. Może on angażować własny personel księgowy, statystyki, czy personel inżynieryjno-techniczny. Może nawet dojść do tego, że komórki usługowe o wyspecjalizowanej działalności powołane dla obsługi całego przedsiębiorstwa będą dublowane, a co za tym idzie wzrosną koszty a spadnie jakość usług świadczonych przez komórki usługowe i sztabowe działające w wielkich przedsiębiorstwach.

Pewnym niebezpieczeństwem wynikającym z decentralizacji jest możliwość utraty kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa. W żadnym przedsiębiorstwie nie można posunąć decentralizacji tak daleko, aby powstało zagrożenie dla zasobów finansowych i dla realizacji celu. W celu zabezpieczenia przed chaosem i bezładem organizacyjnym decentralizacja nie może obejmować swym zasięgiem dziedzin, o węzłowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Główną siłą przeciwdziałającą decentralizacji uprawnień nie są w Stanach Zjednoczonych kierownicy przedsiębiorstw, czy też niezrozumienie przez nich zasad zarządzania. Siła ta ma swoje źródło poza przedsiębiorstwami. Centralizacja polityczna i idące z nią w parze kontrole przedsiębiorstw przez administrację państwową zmuszają do recentralizacji podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Podobnie wzrost znaczenia i siły związków zawodowych i koncentracja władzy w ręku przywódców tych związków narzuca recentralizację uprawnień w przedsiębiorstwach. Sami kierownicy przedsiębiorstw, przez to, że przekazali wiele uprawnień władzom związków zawodowych oraz poddają się narzuconej polityce, partycypują mimo woli w akcji ograniczającej decentralizację w amerykańskim przemyśle.

Leave a Reply