Zasada szeblowości i odpowiedzialności Zasada szeblowości i odpowiedzialności - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zasada szeblowości i odpowiedzialności

Struktura przedsiębiorstwa: uprawnienia. Jak już stwierdzono, uprawnienia są spoiwem przedsiębiorstwa, nicią wiążącą je stwarzają możliwości podporządkowania pracy zespołu jednej osobie, umożliwiają koordynację pracy poszczególnych komórek przedsiębiorstwa. Uprawnienia tworzą główny kanał komunikowania się w przedsiębiorstwie, gdyż wiążą się ,z tymi informacjami, które dotyczą podejmowania decyzji. Trzeba sobie zatem uświadomić, że najważniejsze zasady organizowania mają ścisły związek z istnieniem uprawnień.

– Zasada szczeblowości. W schemacie organizacyjnym każdego przedsiębiorstwa najwyższa władza musi być umieszczona na najwyższym szczeblu, a stąd muszą biec wyraźne linie do każdego stanowiska poniżej.

– Zasada odpowiedzialności. Odpowiedzialność podwładnego wobec przełożonego z tytułu delegowanych mu uprawnień nie podlega dyskusji a żaden przełożony nie może uniknąć odpowiedzialności za działanie, do którego upoważnił swojego podwładnego.

– Zasada równowagi między uprawnieniami a odpowiedzialnością. Odpowiedzialność za działanie nie może być ani mniejsza ani większa niż wynika to z delegowanych uprawnień.

– Zasada jednoosobowego kierownictwa. Ponieważ odpowiedzialność jest sprawą osobistą kierownika, a stosunek przełożony — podwładny jest również powiązaniem osób, żaden podwładny nie powinien mieć więcej niż jednego zwierzchnika.

– Zasada szczebla władzy. Na każdym szczeblu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa istnieje możliwość podejmowania decyzji w granicach obowiązujących kompetencji i tylko te decyzje, które nie mogą być podjęte na danym szceblu, powinny być przekazywane w górę.

Leave a Reply