Zasada podziału pracy i określania funkcji Zasada podziału pracy i określania funkcji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zasada podziału pracy i określania funkcji

Struktura przedsiębiorstwa: działalność wydziałów. Podstawą struktury organizacyjnej przedsiębiorstw jest podział na wydziały. Obejmuje on zarówno podział przedsiębiorstwa na wydziały, jak również przydzielenie zadań do spełniania poszczególnym komórkom w wydziałach. Mimo że można by wymienić wiele zasad, którymi należy się kierować opracowując schemat organizacyjny, dwie z nich wydają się najważniejsze. Są to:

– Zasada podziału pracy. W ramach struktury organizacyjnej trzeba tak grupować czynności, aby umożliwić przedsiębiorstwu wydajną działalność i osiągnięcie celów.

– Zasada określania funkcji. Każda komórka i wydział powinny mieć jasno określone zadania, uprawnienia oraz powiązania służbowe zarówno wewnętrzne, jak i z innymi komórkami.

Zasadę podziału pracy można rozważać dalej, formułując bardziej szczegółowo zasady, które wyjaśnią potrzebę grupowania działań dla efektywnego osiągnięcia celów. Trzeba więc tu rozważyć zalety i wady podziału funkcjonalnego, branżowego czy terytorialnego. W poprzednim rozdziale zwrócono również uwagę na pewne metody grupowania czynności, które mogą pomóc kierownikowi w przypadkach, gdy nie da się zastosować kryteriów prostszych i ogólniejszych.

Proces organizowania. W istocie rzeczy rozmaite zasady delegowania uprawnień i podziału pa wydziały ,są podstawą procesu organizowania, lecz dotyczą one dwóch tylko aspektów organizowania — grupowania uprawnień i grupowania działania. Można stosować jeszcze inne zasady, które dotyczą procesu organizowania jako całości. Dzięki nim można wyrobić sobie pogląd na całość procesu organizowania.

– Zasada równowagi. Zanim zastosuje się jakąś zasadę działania czy technikę pracy, rozważyć trzeba, czy pomoże to w osiągnięciu celu przedsiębiorstwa.Zasada równowagi wspólna jest wszystkim dziedzinom nauki. Nie można oczekiwać, że isamo zastosowanie każdej zasady zaprowadzi do takiego samego celu w każdej sytuacji bez względu na warunki. Chociaż zasada taka może mieć ogólne zastosowanie, a skutki jej przestrzegania w określonych warunkach dadzą się przewidzieć — ,to jednak trzeba pamiętać, że warunki są różne w różnych systemach społecznych, przyrodniczych czy fizycznych. Niewątpliwie fizyk nie będzie negował prawa grawitacji tylko dlatego, że może być ono zrównoważone działaniem siły odśrodkowej. Są natomiast ludzie, którzy twierdzą, że jakaś zasada zarządzania nie ma znaczenia, gdyż istnieją inne zasady lub siły, które jej przeciwdziałają.

Leave a Reply