Zaopatrzenie i transport Zaopatrzenie i transport - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zaopatrzenie i transport

Trudno jest uogólniać sprawę decentralizacji uprawnień w dziedzinie zaopatrzenia. Zakupy inwestycyjne i zaopatrzenie w podstawowe materiały stanowiące dużą część kosztów są niemal bez wyjątku scentralizowane. Prawie wszystkie pozostałe zakupy są w przedsiębiorstwach jednozakładowych podobnie traktowane. Jeśli przedsiębiorstwo ma kilka zakładów rozrzuconych na stosunkowo małym obszarze geograficznym, lub też w przypadku, gdy problemy zaopatrzenia są proste, uprawnienia w zakresie zaopatrzenia bywają na ogół centralizowane. Jeśli jednak przedsiębiorstwo ma wiele zakładów lub gałęzi rozrzuconych w terenie, lub gdy te- wydziały specjalizują się w produkcji jednego wyrobu, decyzje w sprawach zaopatrzenia, szczególnie w mniej ważne artykuły będą raczej leżeć w gestii zdecentralizowanych wydziałów, lub też będą przedmiotem funkcjonalnych uprawnień centralnego biura zaopatrzenia.

Transport. Z badań przeprowadzonych przez American Management Association wynika, że funkcje związane z przemieszczaniem materiałów podlegają na ogół komórce centralnej w przedsiębiorstwach o organizacji pionowej, w których nieprzerwany tok pracy polega na jednolitym i sprawnym systemie wyznaczania dróg przepływu materiałów między poszczególnymi wydziałami i dostawcami. Badania te wykazały również, że w większości przedsiębiorstw takie sprawy jak: analiza kosztów transportu, zawieranie umów z przedsiębiorstwami transportowymi i ustalanie podstawowej polityki związanej z wysyłką są scentralizowane w jednej komórce. W przedsiębiorstwach, w których koszt transportu ma duży wpływ na kształtowanie się kosztów ogólnych, funkcje transportowe są na ogół centralizowane. Zaś w przedsiębiorstwach, w których koszty transportu stanowią tylko mały procent ogólnych kosztów produkcji, funkcje zarządzania transportem mogą być zdecentralizowane.

Leave a Reply