Zalety decentralizacji Zalety decentralizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zalety decentralizacji

Jedną z dodatnich stron decentralizacji jest to, że umożliwia kierownikom głównych wydziałów, kontrolowanie działalności usługowej. Nie ulega kwestii, że stopniowe rozbijanie działalności w przypadku centralizacji usług niechętnie przyjmują kierownicy liniowi. Poza utratą uprawnień w przedsiębiorstwie obawiają się oni zakłóceń w koordynacji. Potwierdzają to doświadczenia, gdyż po okresie centralizacji usług dąży się zazwyczaj do ponownego ich zdecentralizowania, częstokroć na zupełnie innych zasadach. Kierownicy liniowi ponownie odzyskują bezpośrednią kontrolę nad działalnością usługową, co im bardzo odpowiada.

Poza tym decentralizacja ma jeszcze jedną zaletę. Kierownik liniowy chętnie widzi w swoim dziale pracownika, który będzie reprezentował jego interesy w centralnej komórce usługowej. Przysłowiowa już jest niechęć kierowników produkcji i zbytu do biura kontrolera zakładu. Kontrolerzy często nie mogą dojść do porozumienia z kierownikami, a działy liniowe zarzucają księgowości niedociągnięcia w dostarczaniu potrzebnych informacji. Decentralizacja funkcji kosztowych stwarza korzystną sytuację dla działalności „ambasadorów we własnym królestwie”. Personel zdecentralizowanych działów kosztów zaczyna lepiej rozumieć problemy produkcji i dystrybucji, z którymi spotykają się kierownicy tych działów, przystosowuje do ich potrzeb rodzaj dokumentacji, zamieszcza tam odpowiednie dane informując jednocześnie o pewnych zasadach księgowości, a także reprezentuje punkt widzenia kierowników liniowych w centralnej komórce usługowej. Przynosi to wielkie korzyści kierownikom liniowym nie znającym zasad księgowości (a są ich tysiące) i nie umiejącym rozmawiać z człowiekiem, który zajmuje się cyframi.

Leave a Reply