Wywiady z kandydatami na stanowsika kierownicze Wywiady z kandydatami na stanowsika kierownicze - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wywiady z kandydatami na stanowsika kierownicze

Z tego też względu pracownik rekrutujący ma do wykonania bardzo ważne zadanie. Jest on naczelnym agentem handlowym przedsiębiorstwa. „Wyrobem”, który reklamuje, jest przedsiębiorstwo, jego lokalizacja, wielkość, prestiż, perspektywy na przyszłość, bodźce i morale. Efektywność jego działania ujawni się, gdy przekona odpowiednio kwalifikowanych ludzi, aby zechcieli pracouoać w tym przedsiębiorstwie. Osoby te następnie prosi się o wypełnienie formularza podaniowego oraz o zjawienie się w przedsiębiorstwie w określonym dniu na dłuższą rozmowę. Ustalenie natychmiast daty rozmowy wstępnej jest tak samo ważne, jak zwrócenie się do potencjalnego klienta o złożenie zamówienia.

Wywiady z kandydatami. Do wstępnej rozmowy kwalifikują się ci kandydaci, którzy przeszli z pozytywnym wynikiem przez wstępne oceny oraz zostali pozytywnie ocenieni na podstawie złożonego podania. Te osoby można już wszechstronnie przeegzaminować w czasie wywiadu. Urzędnik, który ponosi odpowiedzialność za tę fazę badań, stosuje pewne zatwierdzone sposoby przeprowadzania wywiadów. Potem przeprowadzający wywiad przekazuje kandydata innym kierownikom według z góry określonego planu. Sprawne przeprowadzanie wywiadów stanowi dowód dobrego planowania i poszanowania czasu wszystkich zainteresowanych osób.

Cechy uwzględniane w ocenie. Najważniejszą chyba cechą, która pomaga kierownikowi efektywnie wykonywać pracę, jest głęboka chęć kierowania. Pogląd ten wywodzi się ze ścisłej zależności między efektywnością działania w sensie omówionym powyżej, a wewnętrzną potrzebą osiągania celów przez zgrupowane wysiłki podwładnych. Niestety, wiele osób odczuwa chęć kierowania tylko ze względu na atrakcyjność wynagrodzenia oraz na takie korzyści jak pozycja społeczna, nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności i kłopotów wynikających z wykonywania tej funkcji. Podstawowym obowiązkiem tych, którzy wybierają kierowników jest wykrycie głęboko nieraz ukrytych motywów, którymi powoduje się kandydat, odrzucenie motywów powierzchownych oraz wyszukanie takich osób, którym osiąganie celów przez pracę w grupie kolegów daje największą satysfakcję.

Leave a Reply