Wysoka efektywność dencentralizacji w General Motors Wysoka efektywność dencentralizacji w General Motors - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wysoka efektywność dencentralizacji w General Motors

Jednym z bodźców do osiągnięcia sukcesów w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie jest współzawodnictwo między zakładami. Pewną trudność w dużym przedsiębiorstwie stwarza fakt, że kierownicy wydziałów stanowią swego rodzaju uprzywilejowaną grupę wewnątrz przedsiębiorstwa. Kierownik fabryki A wykonującej części jakiegoś wyrobu jest monopolistą w stosunku do kierownika fabryki B, która musi tych części użyć, bez względu na ich jakość, do wykonania całych urządzeń. Przeciwdziałając temu General Motors zmusza dyrektora zakładu do produkowania wyrobów wysokiej jakości i w ten sposób likwiduje monopolistyczną sytuację jednego dyrektora wobec drugiego, dopuszczając do konkurencji z zewnątrz. Ponadto wyrób gotowy podlega próbie rynkowej. Na przykład dyrektor zakładu samochodowego oceniany jest przez zarząd przedsiębiorstwa nie tylko z punktu widzenia poziomu kosztów i zysków swojego zakładu, lecz również na podstawie tego, w jakim stopniu jego wyrób konkuruje na rynku z wyrobami innych przedsiębiorstw.

Innym ważnym czynnikiem wysokiej efektywności decentralizacji w General Motors jest umiejętne scentralizowanie kontroli i planowania. Bez tego rodzaju działania obejmującego całokształt najważniejszych zagadnień przedsiębiorstwa oraz bez zapewnienia środków do wykonania, jak też bez daleko posuniętej centralizacji kontroli finansów, przedsiębiorstwo rozpadłoby się na kilka zupełnie niezależnych „wyspiarskich imperiów”. W wyniku tego niemożliwa stałaby się koordynacja, co odbiłoby się niekorzystnie na takiej działalności danego przedsiębiorstwa jak: wyspecjalizowane usługi techniczne, zbyt, obsługa klientów i finanse. Brak centralnego nadzoru finansowego przyniósłby w rezultacie niewłaściwe zużywanie zasobów pieniężnych potrzebnych dla rozwoju i ekspansji na rynkach zbytu.

Leave a Reply