Wykorzystywanie komisji Wykorzystywanie komisji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wykorzystywanie komisji

Jednym ze sposobów rozwiązywania tego rodzaju problemów jest przekazywanie ich do załatwienia w górę szczebla zarządzania, aż dojdą do punktu, w którym trafią na osobę, która ma zakres uprawnień potrzebnych do podjęcia decyzji. Niestety zbyt często się zdarza, że miejscem tym staje się praktycznie biuro prezesa rady nadzorczej, przy czym dany problem nie zawsze jest tak ważny, aby wymagał decyzji na takim wysokim szczeblu. Przypuśćmy, że odbiorca obrabiarek żąda od fabryki nietypowej zamiany drobnej części wyposażenia. Normalnie zwróciłby się do działu zbytu, który — w przypadku gdyby nie istniała określona procedura dla załatwienia takiej sprawy — nie mógłby podjąć się jej załatwienia bez działu głównego technologa, działu produkcji oraz działu kosztów. W tym przypadku jeden z kierowników działu sprzedaży mógłby zwołać komisję problemową dla omówienia sprawy, uzgodnienia rodzaju i kosztu zmiany oraz wykorzystania sumy uprawnień posiadanych przez wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstwa dla pozytywnego załatwienia żądań klienta, W ten sposób prezes rady nadzorczej, który musiałby się tą sprawą zajmować, gdyby była ona przekazywana w górę drabiny zarządzania, może zaoszczędzić swój czas i wysiłek.

Wykorzystywanie komisji w ten sposób, nawet jeśli grupa ludzi, z której się składa, nie została powołana oficjalnie, daje przedsiębiorstwu dużą elastyczność. Jednocześnie jednak konsolidacja uprawnień podzielonych między członków musi być pilnie śledzona należy zwracać uwagę, aby nie zmieniać struktury organizacyjnej przez koncentrowanie w jednym miejscu zakresu uprawnień odpowiedniego dla wykonywania zadań powtarzalnych. Należy liczyć się z niebezpieczeństwem, że podzielone uprawnienia staną się bardziej regułą niż wyjątkiem, a w rezultacie cel organizacji, tzn. koordynacja ludzi przy minimum kosztów i czasu nie będzie osiągalna. Jak omówimy później powoływanie komisji jest kosztowne i musi być rozpatrywane i w tym aspekcie.

Leave a Reply