Wpływy otoczenia Wpływy otoczenia - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wpływy otoczenia

Kiedy indziej jeszcze kierownictwo wyższego szczebla traktuje decentralizację jako taki system organizacji, który wykorzystuje wrodzoną człowiekowi chęć tworzenia, dążenia do swobody i zdobycia pewnej pozycji. Wielu doświadczonych ludzi .interesu wykorzystuje tę chęć dążenia do swobody w celu uzyskania efektów ekonomicznych, tak jak kolosalny rozwój gospodarki amerykańskiej jest w dużym stopniu wynikiem swobody działalności poszczególnych jednostek przemysłowych. Jako przykład tego podejścia można przytoczyć wypowiedź Roberta E. Wooda prezesa Rady Nadzorczej firmy Sears, Roebuck and Company 5:

„Narzekamy na kontrolę przedsiębiorstw przemysłowych przez administrację państwową, akcentujemy dodatnie strony inicjatwy prywatnej, narzekamy na despotyczny system zarządzania krajem, ale w naszych organizacjach przemysłowych w celu uzyskania efektywności stworzyliśmy mniej lub więcej scentralizowaną organizację — szczególnie w wielkim przemyśle. Problem związany z utrzymaniem efektywności i dyscypliny w tych wielkich organizacjach przy jednoczesnym umożliwieniu wypowiadania się jednostki, wykorzystaniu inicjatywy i możliwości wpływu jednostki na organizację, to największy problem, który stoi przed wielkimi przedsiębiorstwami”.

Wpływy otoczenia. Większość dotychczas omawianych czynników określających rozmiar decentralizacji pochodziła z zewnątrz przedsiębiorstwa chociaż pewne czynniki takie jak korzyści z decentralizacji wykonawstwa oraz kierunki rozwoju przedsiębiorstwa zawierają elementy, których kierownictwo przedsiębiorstwa nie jest w stanie kontrolować. Dodatkowo oddziaływują określone siły zewnętrzne, które wpływają na zakres decentralizacji przedsiębiorstwa. Najważniejszymi z nich są zarządzenia administracji państwowej, związki zawodowe, system podatkowy oraz zakupy dokonywane przez państwo.

Leave a Reply