Wpływ opodatkowania na wynagrodzenie kierowników Wpływ opodatkowania na wynagrodzenie kierowników - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wpływ opodatkowania na wynagrodzenie kierowników

W poprzednim podrozdziale potraktowaliśmy bodźce finansowe dla kierownictwa jako jedną z metod pozyskiwania dla przedsiębiorstwa usług doświadczonych kierowników. Jednak dodatkowe wynagrodzenie, tak zresztą jak i różne inne płace z opóźnieniem, są bardzo wysoko opodatkowane, na zasadzie podatku od wzbogacenia się. Często zdarza się, że gdy przedsiębiorstwo chce podwyższyć kierownikowi pensję, aby skłonić go do kontynuowania pracy na właściwym poziomie, okazuje się, że większość tej podwyżki trzeba będzie przeznaczyć na podatki. Wynika stąd oczywiście, że w przypadku najwyżej płatnych kierowników podwyżki pensji przestają spełniać rolę bodźca fiansowego.

Wydaje się, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest preferencyjny zakup akcji przedsiębiorstwa. System ten ma dla kierowników wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość spekulacji akcjami bez żadnego ryzyka. Inną stronę dodatnią jest niższe opodatkowanie.

Zastosowanie wyższej stopy podatkowej spowodawało wprowadzenie innych systemów płac, opartych na wspólnym założeniu: nie opłaca się podwyższać płac podstawowych kierownikom otrzymującym wysokie wynagrodzenie. Stąd w systemach płac uwzględnia się różne rodzaje wynagrodzeń wypłacanych z opóźnieniem. Należą do nich emerytury oraz przyszłe kontrakty o pracę. System emerytur jest powszechnie znany i nie będziemy go tu omawiać.

Poszukiwanie efektywnych sposobów zapewniania kierownikom bodźców finansowych

W 1955 roku 17% przedsiębiorstw objętych badaniami stosowało formę opóźnionego wynagradzania dyrektorów 17. W ten sposób wynagradzała swoich dyrektorów połowa domów towarowych tak było i w przemysłach gumowym, stalowym i włókienniczym. Stanowiło to dużą część dochodu dyrektorów. Tego rodzaju system najczęściej stosują wielkie przedsiębiorstwa. „Opóźnione wynagrodzenia” wywodziły się z pobudek natury etycznej przepracowawszy całe swoje życie w służbie przedsiębiorstwa, kierownik lub dyrektor zdaniem ogółu zasługiwał na emeryturę. Jednak i wzrost podatków stanowi dodatkową przyczynę, dla której coraz częściej stosuje się emerytury. Oczywiście minusem tego rodzaju wynagradzania jest to, że osoba objęta planem emerytalnym musi doczekać się wieku emerytalnego, aby uzyskać zapracowane wynagrodzenie.

Obecne przepisy podatkowe spowodowały, że niektóre przedsiębiorstwa zawierają ze swoimi kierownikami kontrakty, na mocy których kierownik otrzymuje wysoką płacę po wycofaniu się z aktywnej pracy w przedsiębiorstwie, przy czym zobowiązuje się do: 1) udzielania konsultacji, 2) nie działania dla konkurencji, 3) bezpłatnej pracy w radzie nadzorczej, gdy zostanie do rady wybrany i 4) nie podejmowania innej pracy, która mogłaby być w kolizji z jego usługami jako konsultanta. Mimo że aspekty prawne i podatkowe tego rodzaju kontraktu nie są jeszcze w pełni wyjaśnione i przedsiębiorstwa nie mają pewności, czy wydatki te można zaliczyć do kosztów przedsiębiorstwa, system ten stosuje się coraz częściej1S.

Poszukiwanie efektywnych sposobów zapewniania kierownikom bodźców finansowych krytykuje się jednak często za to, że zagadnienie to jest zawężone. Większość specjalistów zajnrwjje się bowiem głównie sprawą bodźców dla bardzo ograniczonej liczby wysoko płatnych dyrektorów 19. A przecież można przypuszczać, że dużo większa liczba niżej płatnych kierowników jest w takiej samej sytuacji zarówno pod względem zapotrzebowania na bodźce, jak i ze względu na podatki. Możliwe jednak, że bardziej potrzebują oni bodźców gotówkowych i w rezultacie sprawa ta wymaga skoncentrowania się raczej na bodźcach gotówkowych za efektywność pracy, niż na bodźcach podatkowych.

Krytykując taki system, wspomina się również sprawę pomijania właściwie pojętych interesów akcjonariuszy. Najwłaściwsze rozwiązanie powinno zapewnić dobrobyt zarówno właścicielom jak i pracownikom, a jednocześnie przyczyniać się do wzrostu dobrobytu całego narodu. Poświęcanie zbyt wielkiej uwagi sprawom finansowym wysoko płatnych kierowników, którzy stanowią jednak niewielką grupę, może odbić się niekorzystnie na pozostałej, przeważającej masie pracowników, dla których wysokość dochodów ma nie mniejsze znaczenie.

Leave a Reply