Właściwy wybór przedmiotu obrad Właściwy wybór przedmiotu obrad - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Właściwy wybór przedmiotu obrad

Równie ważną jak właściwy dobór członków komisji jest konieczność określenia celu zebrania pod kątem widzenia możliwości zrealizowania go dzięki obradom w grupie. Komisja nie jest organem właściwym do klasyfikowania faktów. Ponadto, jak już omówiono tę sprawę przy okazji rozważań na temat działania kierownictwa wieloosobowego, są pewne sfery działalności np. wiele funkcji kierowniczych, które efektywniej mogą być wykonywane przez jednostki niż przez komisje. Pewne tematy mogą więc być efektywnie rozważane w komisjach, a inne nie. Poza kwestiami prawnymi, w których prestiż i bezosobowy charakter działania grupy daje komisji przewagę nad działaniem jednoosobowym, do dziedzin nadających się do opracowania grupowego zaliczyć można określanie kierunków polityki i głównych wytycznych planowania. Poza planowaniem, działalność komisji daje dobre wyniki w dziedzinie kontroli kierowników odpowiedzialnych za opracowywanie i wykonywanie głównych planów przedsiębiorstwa. Sprawa właściwego wyboru przedmiotu działania komisji związana jest ściśle ze sposobem przedstawienia go komisji. Komisja nadając się raczej do rozważania spraw zasadniczych, a nie do zbierania faktów, pracuje z większym pożytkiem, jeśli skomplikowane sprawy będące przedmiotem narad zostaną właściwie przygotowane przez pracowników sztabowych. Wnioski stawiane przed komisją muszą być sprecyzowane i poparte dokładnie zebranymi informacjami.

Leave a Reply