Właściwy dobór członków komisji Właściwy dobór członków komisji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Właściwy dobór członków komisji

Ponadto zapoznanie członków komisji z ich funkcjami i uprawnieniami umożliwia im orientowanie się, jak wykonują oni swoje obowiązki wobec przedsiębiorstwa. Niektóre przedsiębiorstwa starają się kontrolować działalność komisji rozwiązując lub łącząc te komisje, których działalność przestała być uzasadniona. The Standard Oil Company of California ma np. komisję oceniającą i analizującą działalność komisji w przedsiębiorstwie 1T.

Właściwy dobór członków komisji. Właściwy dobór członków komisji ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej pracy. Członkowie muszą nie tylko być właściwie dobranymi reprezentantami interesów, którym służą, lecz również mieć uprawnienia konieczne do działania w komisji muszą oni być również dobrani pod kątem ich indywidualnych umiejętności współdziałania w grupie. Pomimo że życie w społeczeństwie opiera się na przynależności do licznych grup oficjalnych i nieoficjalnych, nie każdy człowiek ma odpowiedni charakter, umiejętność wysławiania się, umiejętność analizowania, czy zdolność współpracy z innymi, co zapewniałoby jego aktywny udział w działaniu grupowym.

W artykule tym znalazło się następujące ' stwierdzenie (oparte częściowo na opracowaniu E. Dale’a Planning and Developing the Company Organization Structure): „W miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstw jest prawie pewne, że niektóre komisje będą odgrywać większą rolę, aby odciążyć kierownictwo. Większość przedsiębiorstw już stosuje rozważanie problemów w grupie, bądź to powołanej oficjalnie, bądź nieoficjalnej” (s. 44). Zob. Committees: Their Role in Management Today, „Management Review”, loc. cit.

Leave a Reply