Wielkość przedsiębiorstwa Wielkość przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wielkość przedsiębiorstwa

Twierdzenie, że jednolitość polityki jest wskazana i daje korzyści, mogłoby sugerować, że nie ma odmiennych zdań na ten temat. Jednakże wiele przedsiębiorstw stara się, aby pewne dziedziny ich polityki były zupełnie różne. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo opiera swoją organizację na zasadzie branżowej lub terytorialnej, czy otwiera filię w innej części kraju, aby wykorzystać lokalne nadwyżki rąk do pracy, źródła dostawy, rynek zbytu, czy zwyczaje tego rynku, kieruje się ono niewątpliwie zasadą, że niejednolitość polityki dziąłania przynosi mu w pewnym zakresie korzyści. Gdy przedsiębiorstwo decentralizuje władzę, aby pobudzić inicjatywę jednostek, pewne zakresy polityki mogą się od siebie zasadniczo różnić, jak różnią się poszczególni kierownicy między sobą. Wiele przedsiębiorstw popiera tę różnorodność we wszystkim, z wyjątkiem spraw zasadniczej wagi, wychodząc z założenia, że daje ona upust inicjatywie kierowników, prowadzi do nowatorstwa, postępu, współzawodnictwa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, poprawia atmosferę i wydajność pracy oraz wychowuje nową kadrę potencjalnych kierowników.

Jednym z czynników mających duży wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstwa jest jego wielkość i wynikające z tego trudności spojenia zasobów ludzkich w grupę działającą efektywnie i wydajnie. Im większe przedsiębiorstwo, im więcej decyzji trzeba podejmować, tym większa liczba stanowisk, na których te decyzje się podejmuje, i tym trudniejsza ich koordynacja. Im większe jest przedsiębiorstwo, tym większa jest ilość działów i szczebli zarządzania. Złożoność organizacji może spowodować, że zagadnienia dotyczące polityki muszą być przekazywane zarówno w linii pionowej jak i poziomej schematu zarządzania bowiem uzgodnienie polityki na pewnym poziomie zarządzania jest równie ważne jak i jej wyjaśnienie w pionie.

Leave a Reply