Wielkość komisji a efektywne działanie Wielkość komisji a efektywne działanie - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wielkość komisji a efektywne działanie

Członkowie komisji powinni np. umieć jasno i bez trudności wypowiadać się w małej grupie. Zadziwiające jest, jak wielu kierowników ma z tym trudności. Członkowie komisji powinni również umieć podejmować wspólne decyzje w oparciu o skoordynowane indywidualne punkty widzenia, unikając narzucania swego zdania czy szukania kompromisów. Są ludzie o tendencjach do zbytniego teoretyzowania w czasie dyskusji, co oczywiście nie ułatwia osiągnięcia konkretnych rezultatów. Rzadko też zdarza się komisja, w której przynajmniej jeden z członków nie byłby nudziarzem.

Komisja ma większe szanse osiągnięcia porozumienia, jeśli w swojej pracy odrzuca „pójście na kompromis” lub „politykę z pozycji siły”, jeśli jej członkowie są do siebie przyjaźnie nastawieni, dobrze się znają, darzą wzajemnym szacunkiem z racji swoich stanowisk i wykazują zrozumienie wzajemnych interesów. Oznacza to, że powinni oni pochodzić raczej z jednego szczebla zarządzania, a jednocześnie nie być od siebie nawzajem uzależnieni w ten sposób zabezpiecza się swobodę wypowiadania się bez obawy sankcji ze strony przełożonych. Praca komisji staje się bardzo nieefektywna i stanowi stratę czasu, jeśli bywa wykorzystywana jako forum dla wypowiedzi ciągłych malkontentów lub ambitnych karierowiczów, wchodzących na podium celem demonstrowania swoich talentów.

Trudno jest dokładnie określić wielkość komisji gwarantującą efektywne działanie. Jako generalną zasadę należy przyjąć, że komisja musi być tak duża, a członkowie jej muszą reprezentować tyle specjalności, aby wytworzyły się dogodne warunki dla szerokiej wymiany poglądów i dla pomyślnego wykonania zadań skład liczebny jej nie może być jednak tak duży, aby powodował stratę czasu lub uniemożliwiał podjęcie decyzji. Dlatego więc uważa się, że komisja powinna liczyć co najmniej 5 lub 6 osób, lecz nie więcej niż 15 do 16 1S. Zrozumiałą jest rzeczą, że im większa grupa, tym trudniej o właściwy styl pracy komisji i tym dłuższy czas obrad.

Leave a Reply