Wiek członków rad nadzorczych Wiek członków rad nadzorczych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wiek członków rad nadzorczych

Oceniając umiejętność przystosowania się członka rady nadzorczej do społeczności bierze się także pod uwagę jego działalność społeczną lub charytatywną. W związku z tym warto zwrócić uwagę na fakt, że badania przeprowadzone przez American Institute of Management wykazały, że działalność pozazawodowa członków rad nadzorczych 10 przodujących spółek30 przedstawiała się następująco: spośród 817 różnych rodzajów działalności tych kierowników 586 czyli 72% stanowiły prace w klubach, towarzystwach i bractwach, 144 czyli 17% w stowarzyszeniach zawodowych, a tylko 87 czyli 11% stanowiły prace społeczne.

Wiek członków rad nadzorczych. Martindell w swej pracy o zarządzaniu spółkami ustosunkował się szczególnie krytycznie do średniego wieku członków rad nadzorczych 31. Stwierdził on, analizując 75 wielkich spółek, że 57% dyrektorów było w wieku ponad 60 lat, a tylko 12% poniżej 50. Tę wysoką średnią wieku członków rad Martindell uznał za dowód, że członkostwo w radzie jest raczej funkcją honorową, a- nie aktywną pracą jednocześnie jest rzeczą zrozumiałą, że przy tak wysokiej średniej wieku członkowie rad nie nadążają na ogół za postępem czasu. Nie znaczy to oczywiście, że tak jest zawsze, ale faktem jest, że takie niebezpieczeństwo występuje i że w wielu dobrze zarządzanych spółkach dąży się do odmładzania rady nadzorczej. Potwierdziły to dalsze badania Conference Board z roku 1953, które wykazały, że w połowie przebadanych przedsiębiorstw przeciętny wiek członków rad nadzorczych wynosił 56-60 lat, a w większości pozostałych przedsiębiorstw członkowie rad byli w wieku od 50 do 56 lat.

Leave a Reply