Wiek członków rad nadzorczych – kontynuacja Wiek członków rad nadzorczych - kontynuacja - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wiek członków rad nadzorczych – kontynuacja

Czy członkowie rad nadzorczych mają się rekrutować ze spółki czy z zewnątrz. Jednym z trudniejszych zagadnień, z jakimi można się spotkać analizując działalność rad nadzorczych jest ustalenie, jaka ilość członków nie będących pracownikami przedsiębiorstwa ma wejść w skład rady. Niektóre dobrze zarządzane spółki w Stanach Zjednoczonych mają rady, których członkowie rekrutują się z zewnątrz przedsiębiorstwa praktyka ta oparta jest na postulacie, że jedynie osoby znające dokładnie przedsiębiorstwo są w stanie podejmować decyzje o jego polityce. Jednakże wówczas funkcje kierowania przedsiębiorstwem i funkcje rady nadzorczej nakładają się na siebie. Jak czytamy w materiałach National Industrial Conference Board z przeprowadzonych w roku 1939 badań: „istnieje pytanie, czy taką sytuacja jest pożądana, gdyż członkowie rady po prostu aprobują działalność członków rady jako kierowników, co przypomina sposoby stosowane przez Pooh Baha w operetce

Inni specjaliści studiujący ten problem doszli do !podobnych wniosków Główne zarzuty dotyczą faktu, że skoro rada jest odpowiedzialna za nadanie przedsiębiorstwu linii „polityki, dobór kierownictwa, podejmowanie poważniejszych inwestycji oraz za zabezpieczenie na dłuższą metę interesów akcjonariuszy, tworzenie rad nadzorczych wyłącznie z etatowych pracowników przedsiębiorstwa jest nonsensem.

Należy jednak stwierdzić, że chociaż występowanie w radzie osób z zewnątrz zmienia jej formę, to jednak nie zmienia jej istoty. Gordon zwraca uwagę, że w wielu przedsiębiorstwach grupa wewnętrzna nominuje i wybiera członków rady z zewnątrz i w ten sposób zapewnia tak efektywną kontrolę działalności rady, jak gdyby wszyscy jej członkowie pochodzili z zewnątrz przedsiębiorstwa u. Włączenie do rady osób z zewnątrz może stanowić dobre zabezpieczenie właściwego przewodnictwa i będzie mieć ten dodatkowy plus, że rada jako grupa reprezentować będzie więcej zróżnicowanych doświadczeń oraz że będzie lepiej mogła przystosować się do warunków. Wychodząc z tego założenia American Institute of Management podsumowując wyniki badań jakości zarządzania w różnych spółkach ocenia nisko te przedsiębiorstwa, w których radach nie zasiadają osoby z zewnątrz.

Leave a Reply