WIEDZA I PRESTIŻ WIEDZA I PRESTIŻ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

WIEDZA I PRESTIŻ

Władza. Gdy kandydat na kierownika dowiedzie, że potrafi postępować w myśl założeń polityki przedsiębiorstwa, doprowadzać sprawy do końca, gdy zdobędzie umiejętność właściwego oceniania faktów i pozyska zaufanie swoich przełożonych, można go dopuścić do wykonywania władzy, która umożliwia mu wpływanie na ludzi i wydarzenia w takim kierunku, w jakim sobie życzy, Władza może oczywiście pochodzić z wielu różnych źródeł. W przedsiębiorstwach pochodzi z uprawnień do wykorzystywania zasobów zarówno materialnych jak i ludzkich. Stąd też kierownik, który doszedł do tego punktu w swojej karierze, ma dużo swobody w zmianie kierunków polityki, sposobów, wyrobów, celów oraz stosunków międzyludzkich. Zmieniając coś kierownik wykorzystuje swoje możliwości twórcze. Pragnie wypróbować nowe pomysły, poprawić sytuację przedsiębiorstwa w przemyśle i może już być dumny ze swej pracy.

Prestiż. W miarę jak zmniejsza się ważność dążenia do władzy, wzrasta chęć podniesienia własnego prestiżu. Kierownik zaczyna coraz wyżej cenić to wszystko, co wynika ze wzrostu jego prestiżu wśród ludzi, czy to jego zwierzchników i podwładnych, czy też osób nie związanych z przedsiębiorstwem. Uznanie takie może mieć źródło w wysokiej ocenie wartości człowieka wynikającej z jego dobrej reputacji, może być od- t zwierciedleniem opinii jego zwierzchników czy podwładnych, lub też może po prostu wiązać się z wysokim prestiżem stanowiska, które zajmuje kierownik. Pragnienie, aby inni oceniali go dobrze, jest u kierownika coraz silniejsze, bez względu na to, jakie będą powody takiej dodatniej oceny. .

Czasami kierownik najwyższego szczebla może uważać, że osiągnął taką wysoką pozycję, iż może ubiegać się o uzyskanie prestiżu ogólnospołecznego. Przedsiębiorstwo, w którym kierownik zrobił karierę, nie ma możliwości stworzenia mu warunków dla uzyskania tego rodzaju prestiżu. W rezultacie zwraca swe zainteresowanie ku szerszym możliwościom jakie daje służba publiczna, wykorzystując przy tym swoje talenty w dyplomacji, instytucjach rządowych, organizacjach charytatywnych i badawczych lub instytucjach naukowych.

Leave a Reply