Ważna rola przewodniczącego obrad Ważna rola przewodniczącego obrad - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Ważna rola przewodniczącego obrad

Efektywność działania komisji jest wprost proporcjonalna do umiejętności prowadzenia obrad przez przewodniczącego. Dobry przewodniczący potrafi nie dopuścić do straty czasu i do niekorzystnych odchyleń działalności komisji przez właściwe przygotowanie zebrania, opracowanie porządku dziennego oraz dopilnowanie, aby konieczne informacje dostarczone były członkom komisji we właściwym czasie, jak również przez odpowiednie sprecyzowanie przedmiotu dyskusji czy akcji oraz przez sprawne prowadzenie zebrania.

Przewodniczący narzuca ton zebraniu. Nastrój ten w zależności od jego postawy może być oficjalny lub nieoficjalny. Od niego też zależy, czy dyskusja przebiega ostro czy łagodnie. Uprzedzając ewentualne ataki niezadowolonej mniejszości, przewodniczący może rozładować sytuację występując w roli advocatus diaboli. Jeśli przedmiot obrad komisji jest szczególnie kontrowersyjny, przewodniczący może tak poprowadzić zebranie, aby członkowie nie byli zmuszeni do zajęcia stanowisk do momentu pełnego omówienia problemu. Jest właściwe naturze ludzkiej, że człowiek, który raz zajął pewną pozycję będzie bronił jej do końca. Ponieważ komisje na ogół powoływane są w celu uzyskania opinii grupy, ważną jest rzeczą, aby punkty widzenia poszczególnych członków nie różniły się zasadniczo, przynajmniej w początkowej fazie obrad.

Do zadań przewodniczącego należy podsumowanie obrad. Powiązanie koncepcji w przeciwieństwie do kompromisu stwarza ramy dla nowego punktu widzenia ten punkt widzenia często różni się od początkowego stanowiska grupy. Jeśli przewodniczący jest słabym przywódcą, lub nie zna dobrze przedmiotu obrad oraz poglądu na niego każdego z członków komisji, powiązanie zagadnień, jakie wyłoniły się w toku obrad, będzie dla niego bardzo trudnym zadaniem. Istnieje oczywiście możliwość, że prowadzenie zebrania może być podjęte przez jednego z członków komisji, ale w tym przypadku członek ten staje się de facto przewodniczącym zebrania.

Leave a Reply