UŻYTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH UŻYTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

UŻYTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH

Jednym z narzędzi służących do wprowadzenia w życie zasad organizacji jest schemat organizacyjny. Każdą organizację można przedstawić w postaci schematu, ponieważ schemat jest niczym innym jak graficznym obrazem powiązania komórek wzdłuż podstawowych linii uprawnień. Może tylko dziwić, że wielu dyrektorów szczyci się tym, że nie ma schematów organizacyjnych lub też uważa, że takie schematy powinny być tajemnicą przedsiębiorstwa.

Potrzeba sporządzania schematów organizacyjnych. Pewien duży przedsiębiorca na Zachodnim Wybrzeżu podzielił się z autorami niniejszej pracy opinią, że schemat organizacyjny jego przedsiębiorstwa nie obejmuje szczebli powyżej kierownika wydziału, chociaż zgadzał się z tym, że schematy organizacyjne mogą mu pomóc w pracy. Wyjaśniając przyczyny tego postępowania stwierdził on, że schematy sprzyjają powstawaniu u niektórych manii wyższości, a u innych — poczucia niższości spowodować mogą zatem tendencje do rozbijania atmosfery koleżeństwa, a u osób, których stanowiśka w schemacie uwidocznione są jako prostokąty, wyrabiają zbyt dużą pewność siebie. Inny kierownik wysokiego szczebla powiedział autorom, że tego rodzaju schematy wywołują u ludzi poczucie, że do końca życia zajmować będą daną pozycję, dodając również, że gdyby nie opracowywano schematów, łatwiej byłoby zmieniać organizację i byłyby lepsze warunki do konkurowania o stanowiska kierownicze, szczególnie na średnim szczeblu zarządzania.

Leave a Reply