UŻYTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH CZ. II UŻYTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

UŻYTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH CZ. II

Te przyczyny nieopraeowywania schematów nie wytrzymują oczywiście krytyki. Wzajemne stosunki podwładnego i przełożonego występują nie dlatego, że sporządzono schemat, ale wynikają z zasadniczego powiązania uprawnień. Jeśli chodzi o uczucie zbyt dużej pewności siebie oraz brak podniet u tych, którzy wspięli się na wyższy szczebel, są to sprawy związane z właściwym przywództwem u szczytu, zrozumieniem konieczności reorganizacji wtedy, gdy wymagają tego interesy przedsiębiorstwa, stworzeniem właściwego klimatu dla wprowadzenia zmian, a nie trzymania się kurczowo istniejącego schematu oraz z zapewnieniem podległym kierownikom odpowiednich norm służących do kontroli wykonania.

Kierownik, który uważa, że można stworzyć sprzyjający współpracy klimat bez delegowania uprawnień oraz jasnego określenia powiązań pomiędzy kierownikami — okłamuje samego siebie. Brak wyraźnie określonych uprawnień sprzyja intrygom, niechęci, unikaniu odpowiedzialności, brakowi koordynacji, niejasnościom, dublowaniu się poleceń, niepewności w podejmowaniu decyzji i innym zakłóceniom organizacyjnym. Ponieważ schemat organizacyjny pokazuje linie uprawnień, już samo wykreślenie go wykaże ewentualne nieprawidłowości i umożliwi wprowadzenie poprawek. Schemat organizacyjny ułatwia również pracę kierownikom i nowemu personelowi, ukazujące ich stanowiska na tle całości struktury organizacyjnej.

Schematy organizacyjne są więc nie tylko dowodem planowania organizacji, ale 'swego rodzaju „mapą” ułatwiającą podejmowanie decyzji oraz pomocą w szkoleniu tych osób, które muszą znać organizację przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że Holden, Fish i Smith badając przedsiębiorstwa w 1941 roku stwierdzili, że te przedsiębiorstwa, które miały dokładne schematy organizacyjne — a wiele przedsiębiorstw ich nie miało — świetnie zaplanowały swój system organizacyjny h

Leave a Reply