Uwzględnienie elementu ludzkiego podczas organizacji Uwzględnienie elementu ludzkiego podczas organizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Uwzględnienie elementu ludzkiego podczas organizacji

Organizator nie może sugerować się popularnymi posunięciami organizacyjnymi, gdyż to, co w jednym przedsiębiorstwie oddziaływuje pozytywnie na ludzi, w innym może nie zdać egzaminu. Zasady organizacji mają wprawdzie powszechne zastosowanie, ale trzeba pamiętać o tym, że przewodnikiem w ich stosowaniu powinny być rzeczywiste potrzeby danego przedsiębiorstwa. System organizacyjny ma to do siebie, że musi być „szyty na zamówienie”.

Uwzględnienie elementu ludzkiego. Mimo, że w myśl obiektywnych reguł przy określaniu projektu organizacji nie uwzględnia się zatrudnionego personelu, schemat organizacyjny trzeba potem zmodyfikować biorąc pod uwagę element ludzki. Organizacja musi żyć, a więc trzeba brać pod uwagę ludzi. Jeśli pewne osoby nie „mieszczą” się w najczęściej stosowanym typie organizacji, a jeśli nie można czy nie trzeba ich pominąć, wówczas jedynym wyjściem jest uwzględnienie w systemie organizacyjnym ich zdolności, przyzwyczajeń i zakresu możliwości. Może to oznaczać „organizowanie dla osób”, ale przecież najpierw określono stanowiska kierownicze, a potem dopiero wprowadzono poprawki uwzględniające czynnik ludzki. W ten sposób możliwości odchyleń organizacji od stanu prawidłowego można zmniejszyć do minimum, a dzięki odpowiedniemu planowaniu da się wyeliminować rozwiązania zbyt kompromisowe, niebezpieczne przy każdej zmianie personelu. Tak zbudowany schemat organizacyjny będzie bardziej dostosowany do wprowadzania zmian koniecznych dla zapewnienia ciągłości działania.

Leave a Reply