THE GENERAŁ MOTORS CORPORATION JAKO PRZYKŁAD DECENTRALIZACJI THE GENERAŁ MOTORS CORPORATION JAKO PRZYKŁAD DECENTRALIZACJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

THE GENERAŁ MOTORS CORPORATION JAKO PRZYKŁAD DECENTRALIZACJI

Jednym z przykładów efektywnego zarządzania jest system decentralizacji stosowany w General Motors Corporation10. Jest to ciekawy przykład zasad centralizacji nie dlatego, aby to było typowe przedsiębiorstwo amerykańskie, gdyż jego wielkość i fenomenalny rozwój nie mogą być uznane za typowe lecz dlatego, że zarówno teoria, jak i praktyka tej organizacji zostały poddane ponad trzydziestoletniej próbie życia w obliczu silnej konkurencji.

Teoria decentralizacji w General Motors Corporation. Polityka decentralizacji stosowana w General Motors nazwana została przez Petera Druckera „essay in federalism” n celem jej jest decentralizacja operacji i uprawnień przy jednoczesnej koordynacyjnej kontroli półautonomicz- nych wydziałów na szczycie drabiny zarządzania przedsiębiorstwem. Ta polityka oznacza zdaniem dyrekcji przedsiębiorstwa, że „wydziały produkcyjne, z których składa się przedsiębiorstwo są pozostawione swojemu losowi, lecz działalność ich musi mieścić się w granicach szeroko zakreślonej polityki przedsiębiorstwa” oraz że „każdy wydział podejmuje samodzielne decyzje w ramach ogólnej polityki przedsiębiorstwa” 12. Zasady te określone zostały przez Donaldsona Browna, jako „centralizacja kontroli przy decentralizacji odpowiedzialności” 1S.

Leave a Reply