Tendencja do likwidacji kolegialności Tendencja do likwidacji kolegialności - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Tendencja do likwidacji kolegialności

Należy zwrócić uwagę na fakt, że tendencja do likwidacji kolegialności decydowania ogranicza się do grup !podejmujących decyzje. W tej formie komisja jest kierownikiem w liczbie mnogiej, tzn. organem, którego dwu lub więcej członków wspólnie zajmuje stanowisko kierownicze w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Rzadko zdarza się grupa ludzi, którzy potrafiliby partycypować w uprawnieniach na jednakowych prawach. W każdym !prawie przypadku osoba z grupy wysuwa się na czoło i przewodzi reszcie. W innych przypadkach wewnątrz grupy prowadzona jest walka, aż do momentu, gdy jeden z jej członków przeforsuje swój punkt widzenia lub też gdy grupa zostanie rozwiązana przez władzę zwierzchnią. Czasami zdarza się, że np. trzech kierowników potrafi ze sobą współpracować w grupie harmonijnie i efektywnie, ale nawet w tym przypadku przeważnie jeden z nich dominuje nad resztą. Kierownicy łudzą się często, że ich działanie oparte jest na zasadzie kierownictwa grupowego, w którym wszyscy członkowie są równouprawnieni, podczas gdy w rzeczywistości grupa składa się z podporządkowanych doradców lub nawet „potakiwaczy”, a kierownictwo jest w ręku jednej osoby.

Nawet w przypadkach, gdy komisja nie jest uprawniona do podejmowania decyzji, ma ona w pewnym stopniu tendencję do przekształcania się w zgromadzenie nie związanych ze sobą osób, kierowanych przez przywódcę lub przywódców dwu lub więcej zwalczających się nawzajem ugrupowań. Gdy komisja przestaje działać jako grupa równouprawnionych, a zwłaszcza gdy staje się ona polem walki wojujących obozów, wynikła stąd sytuacja może wpłynąć na podejmowanie gorszych decyzji lub udzielanie gorszych rad, niż decyzje pojęte na najniższym, wspólnym grupie szczeblu.

Leave a Reply