praca praca
rss feed

Posts Tagged ‘praca’

Czy istnienie Urzędów Pracy ma jeszcze jakikolwiek sens ? – praca

Instytucje typu Urzędy Pracy powstały w minionej epoce , a na początku lat dziewiędziesiątych ich działalność została wznowiona z powodu drastycznego wzrostu bezrobocia w Polsce (a tak na prawdę po prostu z powodu ujawnienia tak zwanego bezrobocia ukrytego). W epoce komunizmu , mieliśmy w Polsce , obowiązek pracy , tak więc aby ten obowiązek spełnić dużo ludzi załatwiało sobie w przeróżny sposób fikcyjne etaty , dzięki którym mogli uniknąć płacenia wysokich kar , a w skrajnych przypadkach nawet odsiatki – która już na pewno nie była żartem ze strony władzy. W tamtych czasach wiele osób odsiadywało wyroki , za pozostawanie bez pracy. Urzędy Pracy były wówczas tylko po to aby zarejestrowany jako osoba bezrobotna obywatel oraz jego najbliższa rodzina mogła mieć dostęp do publicznej służby zdrowia , a on sam jeśli spełniał ku temu odpowiednie warunki mógł pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych , czyli tak zwaną w tamtych czasach Kuriniówkę. W dzisiejszych czasach działalność Urzędów Pracy tak na prawdę nie wiele zmieniła się , poza zapisami w ustawie mówiącymi , że głównym zadaniem Urzędów Pracy jest pomoc obywatelom w znalezieniu stanowiska pracy. Jeśli odmówimy pracy , którą zaproponował nam Urząd Pracy (nawet w zawodzie który jest bardzo daleki od naszego wykrztałcenia) , urzędy stosują na swoich podopiecznych bardzo poważne represje. Jeśli odmówimy pracy , lub nie stawimy się na wyznaczony termin spotkania (spotkanie zazwyczaj kończy się podpisaniem odpowiedniego kwitu dotyczącego stawienia się w Urzędzie) możemy zostać pozbawieni zasiłku dla bezrobotnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Skupmy się jednak na podstawowej usłudze Urzędów Pracy jaką bez wątpienia jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu sobie stałej pracy. Usługa ta to tak na prawdę fikcja. Jeśli wejdziemy na stronę internetową dowolnego Urzędu Pracy w kraju w poszukiwaniu ofert zatrudnienia to szybko dojdziemy do wniosku , że w porównaniu z dowolnym portalem ogłoszeniowym , lub też prywatnym portalem dla osób poszukujących pracy , ilość ofert pracy w urzędzie to co najwyżej kilka procent ofert dostępnych na rynku , a większość tych ofert jest po prostu nieaktualna. Jeśli spytamys się dowolnego znajomego czy znalazł kiedyś pracę za pośrednictwem Urzędu Pracy , to istnieje ogromne prawdopodobieństwo , że nie tylko nie znalazł nigdy takiej pracy , ale również nie zna nikogo kto by taką pracę za pośrednictwem tej instytucji znalazł. Urzędy Pracy w dzisiejszych czasach to zwykła fikcja – tak więc należy się poważnie zastanowić nad sensem istnienia tego typu działalności. Gdyż nie tylko , są bezużyteczne , ale kosztują budżet państwa rocznie grube miliardy , które można by spożytkować w inny , lepszy sposób.

praca