SZEROKIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KOMISJI SZEROKIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KOMISJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KOMISJI

Komisja jest systemem szeroko stosowanym we wszystkich typach organizacji. W administracji państwowej znajdziemy większą liczbę stałych i specjalnych komisji w każdym ciele ustawodawczym w praktyce stanowe i państwowe ciała ustawodawcze są komisjami, tak samo zresztą, jak i gabinety rządów federalnego i stanowych. Wiele działań podejmowanych przez administrację państwową podlega kierownictwu grupowemu, jak widać na przykładzie Tennessee Valley Authority, the Atomie Energy Commission, the Fédéral Deposit Insurance Corporation i Export-Import Bank, Nawet sądy często stosują ten system.

W instytucjach naukowych forma ta osiąga swoje szczyty, szczególnie na dużych uniwersytetach zazdrośnie strzegąc swobód i niechętnie przydzielając uprawnienia kierownikom, uniwersytety zawsze ograniczały władzę rektorów i dziekanów za pomocą niezliczonej ilości komisji. W pewnym dużym uniwersytecie istnieje ponad 300 stałych komisji współdziałających w sprawach administracyjnych oraz działających doradczo w sprawach polityki. Komisje takie obejmują swoją działalnością z jednej strony senat i komisje budżetowe, a z drugiej komisje w komisjach, komisje koordynujące, socjalno-bytowe, czy komisje egzaminacyjne.

Również i instytucje religijne opierają swoją działalność na komisjach. Zapewnia to z jednej strony aktywny udział wielu członków w działalności kościoła, a z drugiej ogranicza zakres uprawnień przy wódców religijnych. Pomimo że władza tych komisji może mieć różny zasięg w zależności od tradycji sekty, stale działające komisje, począwszy od rady parafialnej, aż do komisji dla zorganizowania przyjęcia dla parafian są wystarczającym dowodem korzystania z nich.

Komisje są również często spotykanym narzędziem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rada nadzorcza jest komisją, tak samo zresztą, jak i różne inne grupy — np. komisja dyrektorów, komisja finansowa, komisja rachunkowa, czy komisja do spraw premiowania. Istnieją nawet przedsiębiorstwa, na czele których stoi komisja do spraw zarządzania, a nie prezes rady nadzorczej. W każdym prawie przedsiębiorstwie dyrektorowi naczelnemu podlegają różne komisje planujące, komisje problemowe, komisje do spraw płac, komisje zażaleń i wiele innych stałych lub specjalnych komisji. W rezultacie na każdym szczeblu struktury organizacyjnej można znaleźć działającą jedną lub dwie komisje.

Leave a Reply