Szeroki zakres zainteresowań kierownika Szeroki zakres zainteresowań kierownika - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Szeroki zakres zainteresowań kierownika

Twierdzenie, że wszystkich pracowników przyjmuje się z myślą, że są oni potencjalnymi kandydatami na kierowników, nie odpowiada prawdzie. W rzeczywistości większość pracowników przyjmuje się dlatego, że mają odpowiednie kwalifikacje do obsługiwania maszyn, są wykwalifikowanymi elektrykami, stenotypistkami, księgowymi, inżynierami czy statystykami. Osoby mające te kwalifikacje przyjmuje się do pracy bez względu na to, czy mają zadatki na’przyszłych kierowników.

Polityka kadrowa opierająca się na awansowaniu pracowników na stanowiska kierownicze z wewnątrz przedsiębiorstwa prowadzi do naśladowania dotychczasowych metod postępowania kadry kierowniczej, gdyż zwyczajem osób zatrudnionych przez dłuższy czas w tym samym wania przyczynia się do rozwijania umiejętności wyciągania wniosków, zrozumienia zasad klasyfikacji oraz wyrabia pewność siebie w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Szeroki zakres zainteresowań. Pracodawca musi znać zainteresowania potencjalnych kierowników nie związane bezpośrednio z przedsiębiorstwem. Najważniejszym chyba zagadnieniem jest sprawa zdrowia kierownika. Ostatnio lekarze zwracali szczególną uwagę na to zagadnienie podkreślając ujemne skutki nadmiernego obciążania pracą. Zalecają oni rozwijanie zainteresowań nie związanych z pracą.

Drugą mniej może palącą troską potencjalnego pracodawcy jest to, aby kandydat (jeśli już został właściwie dobrany) odznaczał się zdolnościami do zajęcia stanowiska u szczytu drabiny zarządzania. Powodzenie w działalności na tym szczeblu zarządzania wymaga od kierownika o wiele więcej, niż zainteresowania związane wyłącznie z działalnością przedsiębiorstwa. Wymaga umiejętności postępowania z osobami wyżej postawionymi, nie tylko w sprawach przedsiębiorstwa, lecz również w kontaktach z administracją państwową, organizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi i społecznymi. Dobrobyt kraju zależy w dużej mierze od kierowników przedsiębiorstw i dlatego muszą oni interesować się sprawami o znaczeniu ogólnonarodowym i pogłębiać swe wiadomości w tej dziedzinie.

Leave a Reply