Subiektywność ocen jest błędem? Subiektywność ocen jest błędem? - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Subiektywność ocen jest błędem?

Po wtóre, pewne charakterystyczne cechy oceniane są bardzo subiektywnie. Widać to szczególnie wyraźnie w przypadku, gdy ocenia się przedsiębiorczość i stałość charakteru. Ubolewać trzeba, że nie ma dotychczas obiektywnych sposobów oceny tych cech, a przecież stanowią one podstawowe cechy charakteru każdego kierownika i należy dołożyć wszelkich starań, aby właściwie je oceniać. Dlatego też pod tym względem powinna oceniać kandydata nie tylko osoba przeprowadzająca wywiad, lecz również inni kierownicy.

Subiektywność ocen jest błędem, któremu nie należy jednak przypisywać zbyt dużej wagi. Wiele podstawowych decyzji opiera się na subiektywnej ocenie. W ten sposób ocenia się większość rzeczy, ludzi i sytuacji. Rzeczy, które się kupuje, kobiety, które mężczyźni wybierają sobie za żony, oddziaływanie ludzi lub miejsc, wartość instytucji naukowych itp. ocenia się właśnie w sposób jak nąjbardziej subiektywny. Dlatego też trzeba podchodzić z zaufaniem do ocen przedsiębiorczości i siły charakteru przez dobrze przygotowanego i przeszkolonego w tym celu pracownika przeprowadzającego wywiady.

Leave a Reply