Sprawdzanie pracy komisji Sprawdzanie pracy komisji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Sprawdzanie pracy komisji

Opisany tutaj jest naturalnie „idealny przewodniczący”. Nie znaczy to jednak, że bez takiego przewodniczącego praca komisji nie da wyników, lecz wyniki te będą tym korzystniejsze, im bliżej takiego ideału będzie przewodniczący.

Wysiłki przywódcy, który jest miły dla otoczenia, zdecydowany, posiadający wiedzę i inicjatywę, który potrafi rozwinąć i zamknąć dyskusję w miarę potrzeby, który rozumie i wykorzystuje siłę i słabostki swojej komisji, który podporządkowuje obrady — o ile to tylko możliwe — opinii większości, mają największe szanse powodzenia. Swoimi umiejętnościami i wiedzą zdobywa on szacunek i sympatię grupy, a jednocześnie potrafi w porę zauważyć aktywność uczestnika obrad o zbyt przerośniętej ambicji”.

Przewodniczący komisji musi -więc być wybrany z uwzględnieniem omówionych już cech. Na jego barkach spoczywa największa odpowiedzialność za działanie komisji. Pracę jego można oczywiście ułatwić przez odpowiedni dobór członków komisji, udzielenie członkom odpowiednich uprawnień pod kątem ich przydatności przy rozważaniu danych problemów oraz przez umiejętne wytyczenie kierunku obrad. Nawet najbardziej doświadczony przewodniczący nie może nadrobić braków źle dobranego zespołu.

Sprawdzanie pracy komisji. Jedną z dodatnich stron działania komisji jest umożliwienie grupie ludzi partycypowania w dyskusji, lub rozstrzygania problemu, co jednocześnie rozwiązuje sprawę informowania ich o tym zagadnieniu. Trzeba się jeszcze liczyć z faktem, że niektóre osoby wyjdą z posiedzenia różnie interpretując to, co komisja dyskutowała czy zdecydowała. Aby tego uniknąć, trzeba w trakcie zebrania przesłać osobom zainteresowanym protokół z obrad celem naniesienia poprawek i zmian, a następnie komisyjnie zatwierdzić jego ostateczną wersję. Tego rodzaju postępowanie zmusza członków komisji do pisemnego wyrażenia zgody lub dezaprobaty dla wyników obrad, a ponadto jest sprawdzianem zgodności protokółu z przebiegiem obrad.

Leave a Reply