Sprawa sprecyzowania zadań stawianych przed działem usług Sprawa sprecyzowania zadań stawianych przed działem usług - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Sprawa sprecyzowania zadań stawianych przed działem usług

Z drugiej jednak strony występują pewne koszty niewymierne, na które trzeba zwrócić uwagę. Wiążą się one ze sprawami takimi jak: stałe kontrolowanie jakości wykonywanych usług, określanie jakie usługi mają być wykonane i umiejętności kierowania. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo świadczy usługi nie jednemu odbiorcy. Przedsiębiorstwo sprzedające usługi z dziedziny rachunkowości zainteresowane jest pozyskaniem większej ilości odbiorców. Zażalenia na tego rodzaju usługi dotyczą zazwyczaj tego, że specjaliści nie poświęcają dostatecznej uwagi każdemu z klientów. Reklamacja taka może być w pełni uzasadniona, lecz straty wynikające z takiego nastawienia dostawcy usług są niewymierne.

Innym trudnym do. rozstrzygnięcia problemem jest sprawa sprecyzowania zadań stawianych przed działem usług. Nie jest to sprawa wyjątkowa dyrektorzy prawie wszystkich przedsiębiorstw mają kłopoty z ustaleniem zakresu czynności dla działów kadr, księgowości, działu prawnego czy działu transportu. W głównej mierze trudności te wynikają z braku znajomości możliwości usługowych działów i sposobów efektywnego wykorzystywania tych możliwości. Na przykład wskutek braku odpowiedniego przeszkolenia tylko niewielu dyrektorów przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, jak ważne usługi może oddać przedsiębiorstwu kontroler. Niestety zdarza się, że i kontroler też nie wie, co należy do zakresu jego czynności. Jeśli kierownicy działów nie potrafią sprecyzować swych wymagań co do formy i treści sprawozdań, należy przypuszczać, że nie będą one sporządzane. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że kierownik zawsze może zakupić usługi z zewnątrz, jeśli tylko potrafi określić ich rodzaj i stanowczo zażądać ich zakupienia.

Leave a Reply