Specjalne funkcje członków rad małej spółki Specjalne funkcje członków rad małej spółki - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Specjalne funkcje członków rad małej spółki

Ponadto właściciel może nie mieć odwagi prosić osoby z zewnątrz, aby zasiadły w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa, obawiając się, że jego bankier, prawnik, czy doradca do spraw zarządzania nie zechcieliby pracować w radzie przedsiębiorstwa, gdyż małe’przedsiębiorstwo nie jest w stanie odpowiednio ich wynagrodzić. To podejście wynika często z lekceważącego stosunku prawnika do spraw spółki lub z traktowania jej przez bankiera jako małego, trudnego i niezbyt rentownego klienta. Z drugiej strony jednak niektórzy działacze społeczni uważają, że małe przedsiębiorstwo jest podstawą amerykańskiego systemu prywatnej inicjatywy, stanowi obiekt pobudzający ich ambicje zawodowe, a jeśli są oni przemysłowcami czy osobami w ogóle pracującymi zawodowo skłonni są podjąć w nich pracę, aby wykazać swoje umiejętności usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem. Małe przedsiębiorstwo daje większe pole do popisu inicjatywie, doświadczeniu i zdolnościom, które mają spowodować jego szybki rozwój prowadzenie i rozwijanie wielkiego przedsiębiorstwa o olbrzymich źródłach kapitału jest pod tym względem dużo łatwiejsze.

Specjalne funkcje członków rad małej spółki. Mała spółka jest w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z dużą. Z powodu małych rozmiarów nie można tam sobie pozwolić na angażowanie specjalistów zarówno z dziedziny zarządzania jak i techniki, a jednocześnie problemy występujące w małym przedsiębiorstwie różnią się od problemów dużego przedsiębiorstwa tylko stopniem i zakresem. Właściciel typowego małego przedsiębiorstwa ma często braki zarówno w wykształceniu jak i doświadczeniu. Członek rady nadzorczej z zewnątrz może okazać się bardzo użyteczny i przynajmniej w części uzupełnić te braki.

Leave a Reply