Skład rad nadzorczych Skład rad nadzorczych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Skład rad nadzorczych

W pracy opublikowanej w roku 1945 Gordon stwierdza na podstawie analizy 155 niefinansowych olbrzymich przedsiębiorstw, że ich rady nadzorcze składają się średnio z 13,5 członków 14. W grupie tej Gordon znalazł 4 przedsiębiorstwa, których rada liczyła mniej niż 6 członków z drugiej strony są takie rady jak w General Motors i du Pont, które liczą po 35 członków.

Gordon sugeruje, że rada licząca 6-12 osób jest wystarczająco mała, aby pracować efektywnie oraz wystarczająco duża, aby reprezentować różne punkty widzenia i różne doświadczenia. Bates sugeruje radę składającą się z 5 – 12 członków 15. Można wysunąć stąd wniosek, że większość rad jest zbyt liczna. Ten czynnik w połączeniu z częstą nieobecnością członków na posiedzeniach rady oraz reprezentowaniem wewnątrz rady interesów małej grupy stanowi chyba najważniejszy powód niewłaściwej pracy wielu rad nadzorczych.

Skład, rad nadzorczych. Skład rady oraz wartość jej członków jest ważniejsza dla przedsiębiorstwa niż jej wielkość. Przeprowadzono wiele badań w tej dziedzinie i chociaż nie opierają się one na aktualnych danych, rezultaty można zastosować i do obecnych sytuacji.

Analiza 521 przedsiębiorstw przeprowadzona przez National Industrial Conference Board w roku 1953 wykazuje, że około połowy wszystkich członków rad zatrudnia się jako płatnych pracowników na etacie n R. A. Gordon Business Leadership in the Large Corporation, Washington 1945, Brooking Institution, s. 117. ls Ibid., s. 118 G, E. Bates The Board o{ Directors, „Harvard Business Review”, t. 19 (październik 1940), s. 86. przedsiębiorstwa,6. W 7% analizowanych przedsiębiorstw wszyscy członkowie rad byli etatowymi pracownikami. Badania wykazały jednakże, że liczba etatowych członków rad jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości przedsiębiorstw. W grupie przedsiębiorstw o kapitale poniżej miliona dolarów blisko % przedsiębiorstw miało rady, których członkowie w większości byli pracownikami etatowymi w przedsiębiorstwach o kapitale powyżej 50 milionów dolarów tylko x/s z nich miała rady nadzorcze, których członkowie-pracownicy etatowi stanowili większość.

Leave a Reply