Reprezentowanie różnych sfer działalności Reprezentowanie różnych sfer działalności - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Reprezentowanie różnych sfer działalności

Ten argument miał niewątpliwie wpływ na tworzenie się wewnętrznych komisji w przedsiębiorstwach. Wiele komisji powołuje się w celu rozwiązania przez nie określonego problemu głównie dlatego, że dyrektor naczelny czy kierownik wydziału nie chcą przyjmować odpowie- działalności za podjęcie decyzji lub nie chcą powierzyć podjęcia decyzji osobom im podległym. W wyniku takiego rozumowania powołuje się często komisje do spraw premiowania komisjom powierza się opracowanie wytycznych polityki finansowej i inwestycyjnej, głównie z powodu niechęci przekazywania jednej osobie uprawnień do podjęcia decyzji w tak ważnych sprawach.

Reprezentowanie różnych sfer działalności. Ważną przyczyną powoływania komisji jest potrzeba korzystania z doświadczeń przedstawicieli różnych sfer działalności przy ustalaniu polityki przedsiębiorstwa. Ten argument odegrał ważną rolę w organizowaniu Izby Reprezenten- tów i Senatu Stanów Zjednoczonych i jest nie bez znaczenia dla wszystkich dziedzin administracji państwowej, w których prawo łub tradycja wymaga uczestnictwa reprezentantów np. dwu podstawowych partii politycznych, różnych okręgów kraju, bądź też innych Uigrupowań.

Reprezentowanie różnych dziedzin działalności człowieka odgrywa również ważną rolę przy tworzeniu i obsadzaniu komisji w przedsiębiorstwach. Członkowie rady nadzorczej reprezentują często różne sfery działalności lub dziedziny gospodarcze mające szczególne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Wskutek tego wielkie przedsiębiorstwo obejmujące swym zasięgiem cały kraj może wybrać na członków rady nadzorczej osoby wybitne w poszczególnych okręgach, reprezentujące np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, prasę czy dużych odbiorców. Kiedy kierownik stoi przed trudnymi problemami wewnętrznymi dotyczącymi doboru kierowników i specjalistów dla różnych wydziałów i różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa może on tak dobierać członków komisji, aby potrzebne mu dziedziny były w niej reprezentowane. Może on pozornie czynić to w celu uzyskania bardziej obiektywnej oceny grupowej, dokonanej z różnych punktów widzenia, a w rzeczywistości kierować się tym, aby poszczególne sfery działalności były reprezentowane i były przeświadczone, że ich interesy zostały uwzględnione.

Leave a Reply