RADY W MAŁYCH SPÓŁKACH RADY W MAŁYCH SPÓŁKACH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

RADY W MAŁYCH SPÓŁKACH

Jednym z aspektów zarządzania, o którym członkowie rad często zapominają, jest miejsce tych rad w małych spółkach. Łatwo zrozumieć, że istnienie rad w małych przedsiębiorstwach jest raczej pozorem, gdyż członkowie ich składają się na ogół z głównych akcjonariuszy i ich najbliższych rodzin. Często nawet się zdarza, że protokóły z posiedzeń takiej rady są sporządzane przez doradcę prawnego, aby zadość uczynić przepisom prawnym regulującym działalność rad podczas gdy działalność rady w praktyce nie istnieje.

Jednocześnie są małe przedsiębiorstwa, w których rady nadzorcze spełniają bardzo pożyteczną rolę w usprawnieniu zarządzania. Pomimo że punkt widzenia na radę nadzorczą kierownictwa małego przedsiębiorstwa zasadniczo różni się od punktu widzenia przedsiębiorstwa średniego i dużego, ostatnie badania wykazują, że rada w małym przedsiębiorstwie ma specjalną i bardzo ważną rolę do spełnienia25.

Przyczyny małej ejektyumości pracy rad w małych przedsiębiorstwach, Podstawową przyczyną, dla której typowy akcjonariusz małej spółki nie przywiązuje większego znaczenia do działalności rady jest fakt, że traktuje ją jako źródło utrzymania dla swojej rodziny to podejście jest właśnie powodem braku zaufania do przedsiębiorstwa ze strony osób zewnętrznych. Rozwijając przedsiębiorstwo z małego garażu, warsztatu, czy biura w piwnicy swojego domu — właściciel uważa to przedsiębiorstwo za swoje dzieło, za część życia, za cenną własność.

Leave a Reply