Rada nadzorcza i zatwierdzenie planów przedsiębiorstwa Rada nadzorcza i zatwierdzenie planów przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Rada nadzorcza i zatwierdzenie planów przedsiębiorstwa

Kontrola taka powinna objąć swym zasięgiem całą dziedzinę określania polityki przedsiębiorstwa. Jeśli rada zadecyduje, że uprawnienia powinny być zdecentralizowane, a przedsiębiorstwo podzielone branżowo, powinna również mieć możność sprawdzania co pewien czas, czy struktura organizacyjna zgodna jest z założeniami. Jeśli rada ustaliła kierunek rozwoju pewnego rodzaju produkcji, powinna sprawdzać bieżące i przewidywane rezultaty. Jeżeli zasady polityki personalnej zostały wytyczone przez radę, kontrola powinna je także objąć. Zbyt często jednak zdarza się, że rady nadzorcze zatwierdzają plany działania i programy rozwoju, a następnie zapominają o nich.

Zatwierdzanie planów przedsiębiorstwa. Ostateczne zatwierdzanie planów przedsiębiorstwa jest jedną z podstawowych funkcji rady nadzorczej. Plany — czy to finansowe, zatrudnienia, czy inne — są w zasadzie instrumentami realizowania polityki przedsiębiorstwa, której założenia ujęte są tu w cyfrach. Plan po zatwierdzeniu staje się wzorcem, z którym porównuje się wykonanie na poszczególnych etapach. Plany są więc narzędziem zarówno planowania jak i kontroli. Jeśli zasięgiem swym obejmują całą działalność spółki, muszą być zatwierdzane przez radę nadzorczą.

Zapewnienie przedsiębiorstwu pomyślnego rozwoju. Jednym z często ignorowanych zadań rady nadzorczej jest zapewnienie przedsiębiorstwu pomyślnego rozwoju przez długi okres czasu mimo ciągle zmieniających się warunków materialnych, społecznych i biologicznych. Barnard zauważył, że „pomimo nie dającej się uniknąć powszechności zakładania organizacji formalnych, pozostaje faktem, że owocna współpraca w ramach organizacji formalnych lub między nimi jest raczej wyjątkiem a nie regułą” 5. Innymi słowy: pomimo że ludzie z natury swej dążą do organizowania się i że nieprzerwanie istnieje olbrzymia ilość organizacji, tylko niewiele z nich działa przez dłuższy czas większość upada, gdyż nie potrafi przystosować swoich celów i sposobów ich osiągania do ciągle zmieniających się warunków. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa zmiany te zachodzą w dziedzinie technologii, występują w postaci wahań rynkowych, przejawiają się jako różne gusty i jako niestałe warunki polityczne i ekonomiczne nie bez znaczenia jest również tworzenie nowych rodzajów przedsiębiorstw takich jak np. banki dyskontowe.

Leave a Reply