Rada nadzorcza a podział zysków Rada nadzorcza a podział zysków - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Rada nadzorcza a podział zysków

Członek rady nadzorczej wolny od zajmowania się codziennymi sprawami przedsiębiorstwa, o dużym doświadczeniu może trafnie zauważyć potrzebę zmiany celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania. Copeland i Towl stwierdzili, że radę nadzorczą, której członkami są osoby o odpowiednich kwalifikacjach, działającą jako grupa „cechuje suma energii przewyższająca energię poszczególnych jej członków” .

Niektórzy uważają, że zapewnienie równomiernego rozwoju przedsiębiorstwa jest fundamentalnym zadaniem rady nadzorczej. Jak powiada jeden z autorów: „zarówno rada nadzorcza, jak i kierownictwo przedsiębiorstwa znajdują się tam po to, aby nie dopuścić do upadłości, dbać o całośc interesów przedsiębiorstwa, oraz zapewnie ciągłość działania” 7. Innymi słowy, spółka jest osobą prawną powołaną, w celu zapewnienia ciągłości istnienia, a obowiązkiem rady nadzorczej jest przyjęcie odpowiedzialności za jej trwałość.

Podział zysków. Inną ważną funkcją, która musi być wykonywana przez członków rady jest podział zysków zgodnie z ustawodawstwem regulującym działalność spółek i ze zobowiązaniami wobec akcjonariuszy. Rada nadzorcza musi decydować, czy zyski zostaną podzielone pomiędzy właścicieli w formie dywidend, czy zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa aby umożliwić mu ekspansję, czy też zostaną użyte na spłatę zobowiązań. Podejmując decyzje w tych sprawach rada określa zarazem politykę przedsiębiorstwa. Jeśli zadecyduje, że zyski powinny być rozdzielone pomiędzy akcjonariuszy, stoi na stanowisku, że ' właściciel woli pieniądze w ręce od inwestycji, które mogą mu przynieść zyski dopiero w przyszłości. Jeśli zadecyduje, aby zatrzymać zysk i przeznaczyć go na rozwój przedsiębiorstwa, zmusza wówczas w pewnym stopniu akcjonariuszy do ponownego inwestowania kapitałów w spółce. Jeśli zyski mają zostać użyte na pokrycie zobowiązań, świadczy to o tym, że rada wykonuje w tym przypadku funkcję powiernika. Podział zysków jest dla akcjonariusza sprawą raczej drugorzędną, natomiast interesuje się on przede wszystkim aktualnym wykorzystaniem jego pierwotnego kapitału (wkładu). Często rada nadzorcza traktuje podział zysków wyłącznie jak planowanie finansowe nie biorąc pod uwagę poważnej odpowiedzialności jaka wynika dla niej z tytułu powiernictwa.

Leave a Reply