Rada nadzorcza a kontrola wyników Rada nadzorcza a kontrola wyników - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Rada nadzorcza a kontrola wyników

Pomimo że rada nadzorcza wybiera zarząd przedsiębiorstwa, większość jej członków uważa, że zadanie to należy do prezesa. Tak zresztą powinno być. Prezes jest głową spółki odpowiedzialną wobec rady nadzorczej. Jeśli nie potrafi on dobrać sobie współpracowników trudno oczekiwać, aby nadawał się do kierowania spółką jako całością.

Kontrola wyników. Jedną z nie dających się uniknąć czynności kierownika jest kontrola czyli upewnianie się, że praktyczna działalność pokrywa się z planowaną. Ustalając cele i sposoby działania spółki rady nadzorcze wytyczają zasadnicze kierunki planowania. Powiernictwo jest tu zrozumiałe jako zobowiązanie do zarządzania mieniem akcjonariuszy w sposób przynoszący im zyski. Zatem jest rzeczą jasną, że jeśli rada nadzorcza ma planować i ponosić odpowiedzialność wobec właścicieli przedsiębiorstwa, musi również sprawdzać zgodność założeń z realizacją.

Kontrola taka nie może się ograniczać tylko do sprawdzania dokumentacji finansowej i bilansu, które jest dokonywane z zewnątrz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Od strony finansowej kontrola taka obejmuje dokładną analizę możliwości finansowych na przyszłość, kosztów i zysków oraz inwestycji kapitałowych. Niewielkie będzie miało znaczenie, jeśli kontrola wykaże, że wszystkie wpływy i wydatki zostały we właściwy sposób zaksięgowane, jeżeli jednocześnie okaże się, że przedsiębiorstwo jest już od kilku miesięcy niewypłacalne. Jeśli rada ma kontrolować, musi ona sprawdzać wyniki w trakcie realizacji planów, a jeszcze lepiej, jeśli potrafi je przewidywać.

Leave a Reply