Rada nadzorcza a dobór kierownictwa Rada nadzorcza a dobór kierownictwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Rada nadzorcza a dobór kierownictwa

Określenie celów przedsiębiorstwa. Inną ważną funkcją rady nadzorczej jest określenie ogólnych celów przedsiębiorstwa. Nie wystarczy stwierdzić, że przedsiębiorstwo stawia sobie za cel osiągnięcie zysków, mimo że jest to niewątpliwie zasadniczym celem działalności każdego przedsiębiorstwa. Ten cel zasadniczy musi być przetworzony na założenia docelowe oraz kierunki polityki umożliwiające ich osiągnięcie.

Dobór kierownictwa. Podstawową funkcją każdej rady nadzorczej jest wybór prezesa spółki. Jest to zagadnienie związane z polityką przedsiębiorstwa o daleko idących konsekwencjach.

W pracy będącej wynikiem badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwami 4, Copeland i Towl podkreślają znaczenie wyboru właściwego prezesa, twierdząc, że:

„Ustalanie kierunków polityki i wybór naczelnego kierownictwa są funkcjami rady nadzorczej i są ze sobą powiązane. Każde działanie rady dotyczące wyboru nowego prezesa powoduje konieczność przeanalizowania kierunków polityki. Jeżeli od nowo obranego oczekuje się utrzymywania polityki jego poprzednika, jest to jednocześnie potwierdzeniem polityki poprzednika, czyli decyzją postępowania jak dotychczas. Jeśli jednak przed wyborami nowego prezesa rada wytycza nowy kurs polityki, lub jeśli zgadza się z postulowanymi przez nowo obieranego prezesa kierunkami polityki, a stawianymi przez niego jako warunek podjęcia pracy — rada nadzorcza podejmuje daleko idącą decyzję w ustaleniu polityki przedsiębiorstwa.

Efekt decyzji podejmowanych przez radę nadzorczą przy wyborze nowego prezesa będzie w przyszłości wpływał na różne dziedziny działalności przedsiębiorstwa”. 1 ł M. T. Copeland, A. R. Towl The Board of Directors and Business Management, Boston 1947, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, s. 32.

Leave a Reply