Przyczyny zmian organizacyjnych Przyczyny zmian organizacyjnych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Przyczyny zmian organizacyjnych

Zasadniczą przyczyną zmian organizacyjnych jest zazwyczaj konieczność przystosowania przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w ogólnych warunkach działalności przemysłowej, ale poza tym są i inne ważne powody. Warunki działalności przemysłowej mogą wpłynąć na takie dziedziny pracy przedsiębiorstwa jak: akwizycja lub zbyt dużych obiektów przemysłowych, zmiana rodzajów wyrobów, zmiany metod zbytu, cykle koniunkturalne, wpływy konkurencji, nowe technologie, polityka związków zawodowych lub polityka fiskalna rządu. Ponadto trzeba docenić jeszcze taki czynnik, jak aktualny stan rozwoju nauki o organizacji. Można próbować zastosować nowe techniki i zasady, na przykład doskonalić kierowników przez stworzenie im możliwości kierowania zdecentralizowanymi pólautono- micznymi komórkami przedsiębiorstwa lub zorganizować właściwą kontrolę finansową przy jednoczesnym wysokim stopniu decentralizacji przedsiębiorstwa.

Gdy się angażuje nowego dyrektora naczelnego, trzeba się liczyć z tym, że z jego inicjatywy wprowadzone będą jakieś zmiany organizacyjne. Podobnie będzie, gdy przyjmie się nowych zastępców dyrektora czy nowych kierowników wydziałów. Nowi kierownicy mogą wprowadzać zmiany wynikające z ich poprzednich doświadczeń lub też z tego, że ich metody kierowania oraz ich indywidualność wymagają modyfikacji schematu organizacyjnego.

Zmiany organizacyjne potrzebne są często ze względu na wyraźne niedociągnięcia w istniejącej strukturze. Niektóre wynikają z takich wad organizacji jak: nadmierny zakres zarządzania, zbyt wielka ilość szczebli zarządzania, niewłaściwe kanały przepływu informacji, zła koordynacją między wydziałami, nadmierna ilość komisji, brak jednolitości w formułowaniu polityki przedsiębiorstwa, opóźnienie w podejmowaniu decyzji lub z nieosiągania celów organizacji — opóźnień w dostawach, nadmiernych kosztów lub nieudolności kontroli finansowej. Inne braki mogą wynikać z niewłaściwego doboru kierowników. Konflikty między linią a sztabem mogą przybrać tak ostrą formę, że nie będzie można załatwić ich inaczej, jak tylko przez zmiany w strukturze organizacji. Brak kwalifikacji czy doświadczenia kierownika, którego z jakichś powodów nie można zastąpić, powoduje nieraz konieczność skon- cnetrowania odpowiedzialności w innym miejscu za pomocą zmian w organizacji. Nieporozumienia między kierownikami można również rozwiązywać za pomocą reorganizacji.

Leave a Reply