Przyczyny sukcesów decentralizacji w General Motors Przyczyny sukcesów decentralizacji w General Motors - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Przyczyny sukcesów decentralizacji w General Motors

Trudno zaprzeczyć, że General Motors jest jednym z najbardziej efektywnie działających przedsiębiorstw przemysłowych, i że wyniki te zawdzięczać należy jakości kierownictwa w ostatnim 40-leciu. Sukcesy finansowe, sprawne i postępowe metody zarządzania, stale wzrastające znaczenie tego przedsiębiorstwa w tak dynamicznej i konkurencyjnej gałęzi przemysłu świadczą o tym, że pomimo dużych rozmiarów kierownictwo znalazło właściwy sposób zarządzania i organizacji. Sposób ten polega na swego rodzaju „scentralizowanej decentralizacji”. Organizacja jest zdecentralizowana w olbrzymim stopniu, lecz zasadnicze kierunki planowania i kontroli są scentralizowane zapewniając ciągłość, koordynację oraz konieczną jednolitość.

Podstawy tego sukcesu nie są tajemnicą. W pierwszym rzędzie kierownictwo przedsiębidfcstwa popierało decentralizację, ustalało proporcje niezależności i koordynacji oraz stworzyło mechanizm dla centralizacji polityki i kontroli u szczytu, decentralizując wszystko poza sprawami zasadniczej wagi. Polityka przedsiębiorstwa polegająca na delegowaniu kierownikom uprawnień, a następnie wymaganiu od ich wysokiego poziomu pracy jest sposobem szkolenia ludzi w umiejętności właściwego zarządzania. Polityka ta w powiązaniu ze starannym doborem oraz szeroko pojętym doskonaleniem kierowników zapewnia ludziom o dużej indywidualności i umiejętnościach możliwości dojścia do szczytu.

Leave a Reply