Przyczyny sukcesów decentralizacji w General Motors cz. II Przyczyny sukcesów decentralizacji w General Motors cz. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Przyczyny sukcesów decentralizacji w General Motors cz. II

Innym czynnikiem mającym wpływ na decentralizację w General Motors jest polityka dająca niezależność kierownikom wyższego szczebla. Jedną z najbardziej negatywnych tendencji w dużych przedsiębiorstwach jest tworzenie się na średnim i wyższym szczeblu zarządzania tzw. grup „potakiwaczy”. Jest rzeczą naturalną, że u osób zajmujących wysokie stanowiska rozwija się pewnego rodzaju mniemanie, że podejmowane przez nich decyzje są absolutnie mądre i nieomylne zapominają oni przy tym, w jaki sposób wspięli się na wysoki szczebel. Często kierownicy wysokiego szczebla nie pamiętają już, że doszli do swoich stanowisk dzięki wyrażanej przez nich krytyce mającej na celu dotarcie do źródeł prawdy. Przez rozwijanie w pracownikach poczucia niezależności można zapewnić właściwe wykorzystanie delegowanych podwładnym uprawnień oraz podejmowanie decyzji w sposób niezależny, ostrożny i rozważny, oparty na racjonalnych przesłankach a nie na tradycjach. Dużo można osiągnąć sprawnym przewodzeniem, ale bardziej efektywnym sposobem będzie zapewnienie kierownikowi takich warunków, które wykluczą zastanawianie się przed podjęciem każdej decyzji, czy nie zapłaci on za tę decyzję posadą. Dlatego też polityka General Motors dążyła zawsze do zapewnienia, poprzez różnego rodzaju bodźce materialne, całkowitej niezależności finansowej swojej kadrze kierowniczej i to w okresie zanim dojdą oni do szczebla dyrektora zakładu. Najlepiej współpracują ze sobą ludzie, którzy się siebie nie boją i są finansowo niezależni. Gdy — jak to ma miejsce w General Motors —- ludzie ci uczestniczą przy tym w zyskach przedsiębiorstwa, współpraca ich rozwija się w taki sposób, że zapewnia właściwe wyniki całemu przedsiębiorstwu.

Leave a Reply